02/02/2017 - 09:01

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri quận Cái Răng phản ánh tại dự án khu dân cư đô thị Miền Nam người dân đã nhận nền tái định cư 6 năm nay, nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh các hộ dân ở khu tập thể Công ty xây dựng Miền Tây đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

-Về phản ánh cử tri ở dự án khu dân cư đô thị Miền Nam:

Công ty cổ phần đầu tư Miền Nam được UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) giao đất theo Quyết định số 4759/QĐ-UB ngày 17-12-2003 với diện tích 138.036m2 để đầu tư xây dựng khu dân cư, nay là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển đô thị. Sau khi Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển đô thị cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ tài chính thì sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân chỉ được thực hiện khi có thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Do đó, đề nghị chủ sử dụng đất tại dự án khu dân cư này liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển đô thị để biết thêm thông tin cụ thể.

-Về phản ánh của cử tri ở khu tập thể Công ty xây dựng Miền Tây:

Công ty xây dựng Miền Tây được UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2.425m2 và phân phối cho cán bộ công nhân viên công ty xây dựng nhà ở, địa chỉ đất tại đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ theo Quyết định số 1533/QĐ.UBT.94 ngày 29-6-1994. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND quận Ninh Kiều. Đề nghị chủ sử dụng đất liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận Ninh Kiều để được hướng dẫn.

Chia sẻ bài viết