19/03/2014 - 22:17

Đề nghị khởi công xây dựng cầu Vàm Xáng

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố sớm khởi công xây dựng cầu Vàm Xáng để tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc giao thông và phát triển tiềm năng kinh tế của địa phương.

- Ngày 27-5-2013, UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BOT&BT Miền Nam đầu tư xây dựng công trình cầu Vàm Xáng bắc qua sông Cần Thơ tại Công văn số 2287/UBND-XDĐT theo hình thức BOT và giao các ngành chức năng và UBND huyện Phong Điền hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định.

Ngày 9-12-2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 3117/TTr-SKHĐT gửi UBND thành phố kiến nghị giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định và đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư. Khi được UBND thành phố chấp thuận, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành chức năng và nhà đầu tư triển khai thực hiện các bước của dự án theo quy định.

Chia sẻ bài viết