30/05/2017 - 06:21

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị hỗ trợ vốn trái phiếu Chính phủ

Cử tri thành phố kiến nghị Trung ương tăng cường hỗ trợ vốn trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ thành phố có nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Nội dung trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 là 200.000 tỉ đồng; trong đó, đã thông qua phương án phân bổ chi tiết cho các dự án quan trọng quốc gia 75.000 tỉ đồng, dự kiến phân bổ chi tiết cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương theo ngành, lĩnh vực 106.880 tỉ đồng, chưa phân bổ 700 tỉ đồng, phần còn lại là dự phòng chung. Do nguồn vốn rất hạn hẹp, theo nguyên tắc không hỗ trợ vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương có điều tiết ngân sách về Trung ương. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội riêng TP Cần Thơ được cho phép bố trí 1.500 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư 1 dự án "Hạ tầng cấp bách của TP Cần Thơ".

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn hướng dẫn các bộ và địa phương rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch năm 2017. UBND TP Cần Thơ đã có công văn đăng ký đầu tư dự án là "Đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91 đến Cờ Đỏ)", với tổng mức đầu tư là 1.494 tỉ đồng.

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, việc lựa chọn danh mục dự án nêu trên để ưu tiên đầu tư vì Đường tỉnh 922 là tuyến đường bộ kết nối quận Ô Môn (TP Cần Thơ) với huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang); đồng thời, là tuyến đường chính và độc đạo kết nối quận Ô Môn với huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ. Hiện trạng mặt đường nhỏ hẹp, cầu tải trọng thấp và đang xuống cấp không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại và mật độ giao thông tăng cao. Việc đầu tư Đường tỉnh 922 sẽ góp phần lưu thông xuyên suốt nối liền Quốc lộ 80 và Quốc lộ 91, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế-xã hội…

Chia sẻ bài viết