22/09/2013 - 19:16

Đề nghị giải quyết để Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến được hưởng phụ cấp

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố quan tâm xem xét giải quyết cho Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến được hưởng phụ cấp. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Việc công nhận hội đặc thù cấp quận, huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận, huyện theo quy định tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố. Quy trình công nhận, xác định hội đặc thù xuất phát từ căn cứ lựa chọn là các hội được thành lập theo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010; đáp ứng đủ tiêu chí tương ứng loại hình hoạt động theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đối với Hội Người tù kháng chiến quận Ninh Kiều và các phường thuộc quận Ninh Kiều nếu đủ điều kiện công nhận hội đặc thù thì được UBND quận Ninh Kiều công nhận theo đúng quy định và lãnh đạo chuyên trách tại hội (không phân biệt hưu trí hay không hưu trí, tại Thông báo số 174-TB/VPTU ngày 29-11-2012 của Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại buổi họp ngày 12-11-2012) sẽ được hưởng chế độ thù lao theo quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3714/UBND-VXNC ngày 21-9-2012 của UBND thành phố. Cụ thể, mức thù lao áp dụng: hệ số x mức lương tối thiểu chung:

- Cấp quận, huyện: 1 Chủ tịch (hệ số 3,2), 1 Phó Chủ tịch (hệ số 2,50);

- Cấp xã, phường, thị trấn: Chủ tịch (hệ số 1,0).

 

Chia sẻ bài viết