20/05/2015 - 20:02

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên

Bà Lê Thị Mộng Vân, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cờ Đỏ, cho biết:

Đối với thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu). Trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên phải có bản sao văn bản công nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật hoặc không chứng thực nhưng phải xuất trình bản gốc để cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp hộ gia đình thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình phải có bản sao sổ hộ khẩu của hộ đó; trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ thì phải có văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được UBND cấp xã xác nhận, bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật hoặc không chứng thực nhưng phải xuất trình bản gốc để cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên phải có văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư đó được UBND cấp xã xác nhận. Trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên thì phải có văn bản xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đó... Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có). Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu)...

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại phường thì nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ quận; tại xã, thị trấn thì nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Văn phòng Đăng ký QSDĐ và Phòng Tài nguyên và Môi trường 14 ngày, cơ quan Thuế 3 ngày, UBND quận, huyện 3 ngày). Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 20 ngày làm việc; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 5 ngày làm việc.

Lệ phí: Cấp mới Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận đối với trường hợp có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/giấy; cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000 đồng/giấy). Xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận (Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 20.000đồng/lần cấp; trường hợp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 50.000đồng/lần cấp).

C.H (thực hiện)

Chia sẻ bài viết