29/02/2024 - 11:36

Công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội 

(CT) - Từ đầu năm đến nay, công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Cờ Ðỏ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động trao tặng 11.915 phần quà trị giá trên 11,6 tỉ đồng chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số… Toàn huyện xây dựng, bàn giao 37 căn nhà Ðại đoàn kết, nhà tình thương trị giá trên 2,5 tỉ đồng...

Huyện Cờ Đỏ tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng hộ người dân tộc Khmer thuộc diện cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Ảnh: CTV

Các phong trào hành động cách mạng đã góp phần thiết thực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội huyện Cờ Ðỏ.

HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết