07/12/2023 - 16:31

HĐND TP Cần Thơ

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu

(CTO) - Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), sáng 7-12, HĐND thành phố tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu

Thường trực HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đó, có 29 người đủ điều kiện được lấy phiếu tín nhiệm lần này; trong đó, có 7 người giữ chức vụ của HĐND thành phố (Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban của HĐND thành phố) và 22 người giữ chức vụ của UBND (Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND thành phố).

Theo Thường trực HĐND thành phố, trước khi lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận ở tổ về danh sách và những vấn đề liên quan đến những người được lấy phiếu tín nhiệm. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá những người được lấy phiếu tín nhiệm có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; bản thân và gia đình gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, những người được lấy phiếu tín nhiệm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đóng góp tích cực vào kết quả chung của hệ thống chính trị thành phố trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố...

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu

Đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Ảnh: ANH DŨNG

Việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố và được HĐND thành phố thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm sáng cùng ngày. Kết quả, lấy phiếu tín nhiệm cụ thể của từng người như sau:

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết