17/11/2008 - 21:45

Kết quả thanh tra tại chi cục thuế quận Ninh Kiều

Chấn chỉnh việc quản lý đối tượng nộp thuế, kiến nghị thu tiền sử dụng đất ở khu nhà vườn Cồn Khương

Theo kết luận của Đoàn Thanh tra TP Cần Thơ, từ năm 2005 đến 30-6-2008, tổng nợ thuế của các hộ cá thể, doanh nghiệp còn tồn đọng mà Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (CCT QNK) chưa thu được hơn 19 tỉ 146 triệu đồng, trong đó nợ khó thu trên 5,7 tỉ đồng, nợ chờ xử lý hơn 2,2 tỉ đồng và nợ thông thường 11 tỉ 144 triệu đồng, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) của thành phố. Qua thanh tra, đã phát hiện công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở một số đơn vị chưa đúng; việc quản lý thu tiền sử dụng đất của 3 dự án trên địa bàn quận, trong đó có Khu nhà vườn Cồn Khương còn lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng các DN chưa hoàn thành thủ tục pháp lý theo qui định mà đã đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô bán nền, đầu tư xây dựng nhà hàng kinh doanh,...

Chưa sâu sát đối tượng nộp thuế

Để chấn chỉnh công tác thu thuế trên địa bàn quận Ninh Kiều, ngăn chặn tình trạng nợ thuế tồn đọng dây dưa, theo Quyết định số 16/QĐ-TTr ngày 30-7-2008 của Chánh Thanh tra thành phố, từ đầu tháng 8-2008, Đoàn Thanh tra thành phố đã tập trung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế và các đối tượng nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của CCT QNK trong giai đoạn từ đầu năm 2005 đến cuối năm 2007. Kết quả thể hiện, trong 3 năm (2005 đến 2007), thu NSNN trên địa bàn quận Ninh Kiều được 733 tỉ 843 triệu đồng. CCT QNK đã trình Cục Thuế thành phố ban hành quyết định hoàn thuế cho 146 lượt đối tượng có đề nghị hoàn thuế, tổng số tiền là 17 tỉ 688 triệu đồng. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy, một số DN còn thiếu sót trong việc kê khai sai thuế suất thuế GTGT, hạch toán chi phí nhiều khoản chi không hợp lý, cần phải thu nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế GTGT. 9 DN bị buộc nộp bổ sung tiền thuế tổng cộng 140 triệu 221 ngàn đồng, gồm: Công ty (C.ty) CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng (TVTKXD) 306, C.ty TNHH TVTKXD Bình Nguyên; C.ty CP TV và XD Trung Nam, C.ty CP Quốc Hữu, C.ty TNHH Kiến trúc Hậu Giang, C.ty TNHH TV đầu tư và XD Hòa Bình, C.ty TNHH TVTK kiến trúc qui hoạch Trấn Giang, DNTN Đức Hòa, DNTN Sáu Đời.

Cty CP xây dựng và thương mại Vạn Phát đầu tư xây dựng Khu nhà vườn Cồn Khương và nhà hàng Cồn Khương, hoạt động đã lâu, đến nay vẫn chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo qui định. 

Theo kết luận của Chánh thanh tra thành phố Nguyễn Văn Bê, ngoài những kết quả đạt được về công tác thu thuế, việc quản lý và sử dụng kinh phí tương đối đúng qui định, CCT QNK vẫn còn những thiếu sót như: Tình hình nợ đọng thuế nhiều, tỷ lệ nợ so với số thu nộp ngân sách cao, nhất là năm 2006, 2007 (năm 2006: tổng nợ thuế hơn 13,5 tỉ đồng; năm 2007: tổng nợ thuế trên 14,3 tỉ đồng). Trong đó, các khoản nợ khó thu, nợ chờ xử lý luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nợ thuế, chiếm từ 39,5% đến hơn 50%. Nguyên nhân là do Chi cục thuế chưa có bộ phận thu nợ riêng; công tác quản lý hồ sơ theo dõi và xử lý nợ chưa chặt chẽ; quản lý đối tượng nộp thuế chưa sát, chưa thường xuyên, dẫn đến tình trạng một số DN bỏ trốn, giải thể, phá sản, làm nợ khó thu chiếm tỷ lệ cao,...

Thu tiền sử dụng đất các dự án: còn thả nổi

Theo báo cáo, CCT QNK hiện còn quản lý việc thu tiền sử dụng đất của 3 dự án trên địa bàn quận. Bao gồm: Dự án Khu dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng do C.ty CP Hồng Phát đầu tư. Vừa qua, công ty chỉ mới tạm nộp tiền sử dụng đất được 8 tỉ 520 triệu đồng. Công ty hiện đang hoàn tất hồ sơ để kết thúc dự án nhưng vẫn chưa có phương án bồi thường được phê duyệt.

Đối với Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, do hai công ty: C.ty CP Hoàn Mỹ và C.ty CP Xây dựng và Thương mại Vạn Phát đầu tư. Qua thanh tra, phát hiện những sai phạm như sau: Về C.ty CP Hoàn Mỹ, cho đến nay, công ty chỉ có các văn bản của UBND thành phố vào năm 2004 chấp thuận chủ trương cho đầu tư Khu nhà vườn Cồn Khương, bao gồm: Quyết định qui hoạch đất, quyết định phê duyệt qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500,... Đến ngày 11-8-2008, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà vườn Cồn Khương, với diện tích 80.687,9m2 do các hộ dân sử dụng, để thực hiện dự án. Riêng phần đất công có diện tích 49.140,2m2 sẽ giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện theo qui chế riêng. Đến nay, công ty vẫn chưa có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền nhưng công ty đã thực hiện bồi thường cho 22 hộ dân, với tổng diện tích là 76.715,6m2; còn 4 hộ có diện tích 3.972,3m2 chưa thu hồi được, do giữa công ty và các hộ chưa thống nhất về giá bồi thường. Đến thời điểm thanh tra thì công ty đã bán cho 5 hộ dưới hình thức góp vốn, với tổng số tiền là 28 tỉ 287 triệu đồng (tổng diện tích là 16.381,73m2). Tuy nhiên, cho đến nay, công ty chỉ mới tạm nộp tiền sử dụng đất vào NSNN được 1 tỉ đồng (ngày 29-11-2005 nộp 500 triệu đồng và ngày 10-3-2006 nộp 500 triệu đồng).

 Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương do Cty CP Hoàn Mỹ đầu tư, triển khai thực hiện từ 2004, đến nay vẫn chưa có quyết định giao đất của cấp thẩm quyền. Và công ty đã phân lô, bán nền cho nhiều hộ cất nhà, nhưng chỉ mới tạm nộp tiền sử dụng đất 1 tỉ đồng. 

Đối với C.ty CP Xây dựng và Thương mại Vạn Phát cũng chưa có các quyết định thu hồi đất và giao đất, cũng như chưa có quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường tái định cư của cấp có thẩm quyền. Từ khi triển khai dự án cho đến thời điểm thanh tra, công ty chưa nộp đồng nào tiền sử dụng đất. Trong khi diện tích đất trong dự án là 353.392m2, đất công là 45.816,6m2. Công ty đã thực hiện bồi hoàn cho các hộ dân, với diện tích 296.495,33m2, tổng giá trị bồi hoàn là 141 tỉ 495 triệu 774 ngàn đồng. Diện tích chưa bồi hoàn là 11.080,07m2. Diện tích đất bố trí tái định cư cho các hộ dân (hình thức đổi đất) là 9.281,6m2 (cho 57 hộ), trị giá 15 tỉ 732 triệu 400 ngàn đồng. Diện tích đất công ty đã bán dưới hình thức góp vốn là 44.323,4m2, trị giá hơn 89 tỉ 674 triệu đồng (các hộ đã thanh toán cho công ty hơn 49 tỉ 943 triệu đồng; còn nợ trên 39 tỉ 731 triệu đồng).

Đoàn thanh tra nhận xét: Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế, các dự án phải có quyết định giao đất để làm cơ sở đăng ký quyền sử dụng đất và làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính; phải có quyết định phê duyệt phương án bồi thường làm cơ sở xác định khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Đồng thời phải thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan Tài nguyên và môi trường để lập phiếu chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế nhằm xác định nghĩa vụ tài chính. Thế nhưng, khi chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mà C.ty CP Hoàn Mỹ và C.ty CP Xây dựng và Thương mại Vạn Phát đã đầu tư cơ sở hạ tầng và phân lô bán nền dưới hình thức góp vốn; một số hộ đã xây dựng nhà ở dù chưa có GCNQSDĐ. Không chỉ thế, C.ty CP Xây dựng và Thương mại Vạn Phát còn đầu tư xây dựng Nhà hàng Cồn Khương để kinh doanh ăn uống từ đầu năm 2007 đến nay, nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo qui định, gây bất bình trong dư luận.

Hướng xử lý

Qua kết quả thanh tra như trên, Chánh thanh tra thành phố đề nghị CCT QNK chủ động, tích cực hơn trong việc đề ra biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường quản lý giám sát đối tượng nộp thuế; ra quyết định truy thu thuế nộp vào NSNN đối với 9 DN có sai sót trong thu thuế TNDN và thuế GTGT như đã nêu. Đồng thời, Thanh tra thành phố kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố lập thủ tục thu hồi đất và giao đất cho C.ty CP Xây dựng và Thương mại Vạn Phát; lập thủ tục giao đất cho C.ty CP Hoàn Mỹ để hai công ty này thực hiện dự án và nộp tiền sử dụng đất đúng qui định. UBND-TP cũng cần chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề xuất phương án khai thác quỹ đất công (đất bãi bồi, mương đê, bờ đê) thuộc Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương do hai công ty nói trên đầu tư, với tổng diện tích đất công là 94.956,8m2). Qua đó, các ngành chức năng như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều,... cần rà soát, kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý trong việc thực hiện Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương và xây dựng Nhà hàng Cồn Khương như đã nêu, tránh để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, gây thiệt hại to lớn cho nhà nước.

Bài, ảnh: TÂN LỘC

Chia sẻ bài viết