20/04/2017 - 09:25

Cần nỗ lực nhiều hơn

Năm 2016, giá trị trung bình kết quả CCHC của UBND cấp huyện là 84,05 điểm (tăng 0,12 điểm so với năm 2015). Theo đó, có 4 đơn vị tăng điểm và 5 đơn vị giảm điểm. UBND quận Ô Môn là đơn vị có số điểm tăng cao nhất với 5,26 điểm (từ vị trí thứ 5 của năm 2015 vươn lên vị trí thứ 1 của năm 2016). Kế đến là UBND huyện Thới Lai (tăng 5,14 điểm, từ vị trí thứ 9 vươn lên xếp thứ 3) và UBND quận Thốt Nốt giảm điểm nhiều nhất (với 5,14 điểm, giảm từ vị trí thứ 2 năm 2015 xuống vị trí thứ 7 năm 2016). So với năm 2015, có 3 đơn vị tăng hạng: UBND quận Ô Môn, quận Bình Thủy và huyện Thới Lai; 4 đơn vị sụt hạng: Ninh Kiều, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và Phong Điền.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết