17/06/2011 - 09:14

Các tổ chức tín dụng phải thực hiện đúng quy định về lãi suất huy động

(TTXVN)- Ngày 16-6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Công văn số 4605/NHNN-CSTT về lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện đúng quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3-2011 quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam. Tại thông tư số 02/2011/TT-NHNN có ghi rõ, tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm. Bên cạnh đó, công văn cũng nêu rõ, các tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất, áp dụng lãi suất cho vay ở mức hợp lý, nhất là đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa & nhỏ, và công nghiệp phụ trợ.

Chia sẻ bài viết