05/03/2012 - 22:51

Các chuyên ngành mới của trường đại học, cao đẳng năm 2012

Nhằm giúp thí sinh hiểu rõ và cân nhắc khi chọn học ngành nghề ở Trường Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, Báo Cần Thơ xin giới thiệu các chuyên ngành mới.

* Trường Đại học Cần Thơ: 2 chuyên ngành mới đào tạo tại khu Hòa An, tỉnh Hậu Giang (cơ sở 2 của trường), gồm: Khuyến nông, Kỹ thuật nông nghiệp. Mỗi ngành tuyển 80 sinh viên. Thời gian đào tạo là 4 năm, với 120 tín chỉ.

- Khuyến nông (một chuyên ngành mới của ngành Phát triển nông thôn), khối tuyển: A, B.

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư chuyên ngành khuyến nông- phát triển nông thôn, có kiến thức đủ rộng (kỹ thuật, kinh tế, xã hội, khuyến nông...); có khả năng nghiên cứu, năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức, nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế ở ĐBSCL. Sinh viên có khả năng nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nông thôn, các hoạt động kinh doanh nông- lâm- ngư nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, góp phần phát triển bền vững nông thôn ĐBSCL.

+ Nơi làm việc: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc ở các sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố; tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, nghiên cứu thị trường, điều hành sản xuất trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế. Sinh viên có thể tham gia vào các nghiệp vụ kinh tế phù hợp với ngành nghề công tác sau này.

- Kỹ thuật nông nghiệp (một chuyên ngành mới của ngành Nông học, khối tuyển B).

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư có kiến thức tổng quát về khoa học nông nghiệp, gồm các lĩnh vực khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản và hệ thống canh tác. Sinh viên học ngành này có kiến thức chuyên ngành rộng, có kỹ năng thực hành, quản lý và lập dự án, có khả năng tự nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Nơi làm việc: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan quản lý các cấp, ngành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông- khuyến ngư, chi cục bảo vệ thực vật. Sinh viên có thể làm việc tại các viện nghiên cứu (viện lúa, viện cây ăn quả), các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề; các cơ sở kinh tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về nông dược, phân bón, thức ăn, giống nông nghiệp,... * Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ: 2 chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh (khối tuyển: A, A1, D1). Thời gian đào tạo: 3 năm

- Quản trị tài nguyên - môi trường

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành Quản trị Tài nguyên-Môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản và năng lực chuyên môn tốt về kinh tế, xã hội; có khả năng phân tích, xây dựng kế hoạch và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế tài nguyên môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

+ Nơi làm việc: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ quan môi trường tài nguyên và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác nhau có liên quan khai thác kinh doanh sử dụng tài nguyên và các hoạt động liên quan ô nhiễm môi trường.

- Quản trị kinh doanh quốc tế

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo đội ngũ nhà quản lý có kiến thức và kỹ năng kinh doanh trong môi trường quốc tế, kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư, thanh toán quốc tế; khả năng đàm phán và giao tiếp với nhiều đối tượng có những nền văn hóa khác nhau. Đồng thời giúp người học có thể nhận biết các cơ hội và các thách đố trong kinh doanh quốc tế; thực hành kỹ năng kinh doanh, kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp quốc tế.

+ Nơi làm việc: Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc ở các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng thanh toán quốc tế của ngân hàng, hải quan...

B.NG (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết