23/11/2022 - 08:33

Bầu Ủy ban kiểm tra Hội LHPN TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 22-11, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ tư bầu Ủy ban kiểm tra (UBKT) Hội LHPN TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng UBKT Hội LHPN thành phố khóa I nhiệm kỳ 2021-2026.

Ðây là nội dung lần đầu tiên được thực hiện theo Ðề án số 04/ÐA-ÐCT ngày 19-7-2022 của Ðoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xây dựng Ðề án UBKT Hội LHPN các cấp.

UBKT Hội có chức năng tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Ðiều lệ Hội. UBKT Hội có cơ cấu, số lượng cán bộ hợp lý, quan điểm chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, giúp tăng cường vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố; đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị thống nhất bầu UBKT gồm 7 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Cần Thơ, được bầu làm Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Hà Thị Kim Báu, Trưởng Ban Tổ chức Hành chính, Hội LHPN thành phố được bầu làm Phó Chủ nhiệm UBKT Hội LHPN TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết