09/06/2018 - 09:52

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - chưa thu hút 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một chính sách ưu việt, đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho người lao động tự do, bởi họ được tham gia, hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động, nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Tuy nhiên, thời gian qua, số lượng người lao động tham gia BHXH tự nguyện ở TP Cần Thơ chưa nhiều...

Buổi đối thoại trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của BHXH TP Cần Thơ, giải đáp những thắc mắc của người dân xoay quanh những quy định mới về chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Luật BHXH năm 2014, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện không bị khống chế tuổi trần. Cụ thể, nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên đều được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Về phương thức đóng, Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung, linh hoạt các phương thức đóng (ngoài phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần) như đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm (60 tháng) một lần. Người tham gia BHXH tự nguyện cũng có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Về mức đóng, Luật BHXH năm 2014 quy định: người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng. Thời điểm đóng cũng được nới rộng khoảng thời gian đóng tiền kể từ ngày đăng ký tham gia hoặc từ ngày thực hiện xong phương thức đóng trước đến thời điểm người tham gia đóng tiền. Bên cạnh đó, kể từ ngày 1-1-2018, Nhà nước triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, mức hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Trong quý 1-2018, huyện Cờ Đỏ đã thực hiện khai thác mới được 9 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của​ đ​ịa​ phư​ơ​ng lê​n 39 ngư​ời. Dù chính quyền và ngành chức năng địa phương đã tăng cường tuyên truyền các quy định về chính sách BHXH tự nguyện, nhưng người dân vẫn chưa "mặn mà" tham gia. Theo ông Đặng Phương Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ), thu nhập của người dân còn thấp, chưa ổn định nên chưa có tích lũy để đóng BHXH tự nguyện, trong khi điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu khá dài (20 năm), khiến một bộ phận người dân phân vân. Hơn nữa, BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ: hưu trí và tử tuất, mà chưa được hưởng các chế độ khác như: ốm đau, thai sản... nên người tham gia chưa thấy được quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Tính đến ngày 31-3, toàn TP Cần Thơ có 752 người tham gia BHXH tự nguyện. Hầu hết số người tham gia hiện nay đều là người đã có quá trình đóng BHXH bắt buộc, nay đóng tiếp BHXH tự nguyện, để đủ điều kiện hưởng lương hưu... Từ những khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, phát triển đối tượng mới tham gia BHXH tự nguyện, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nhằm thu hút đối tượng tham gia. Theo ông Trần Văn Minh, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, sắp tới, BHXH thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức Hội đoàn thể, tham mưu cho Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân các cấp đến ấp và khu vực tiếp tục tuyên truyền, đối thoại chế độ chính sách BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, tổ chức đối thoại trực tuyến trên Trang thông tin điện tử BHXH thành phố những quy định mới về chính sách BHXH bắt buộc và mức hỗ trợ từ ngân sách cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thực hiện từ ngày 1-1-2018...

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết