12/04/2019 - 20:57

Bà Nguyễn Thị Minh Chi tiếp tục làm Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy 

(CT)- Như tin đã đưa, ngày 12-4, UBMTTQVN quận Bình Thủy tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN quận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQVN cấp quận, huyện của UBMTTQVN thành phố.

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (bìa phải) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng quận chúc mừng đại hội Mặt trận quận. Ảnh: TÂM KHOA

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (bìa phải) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng quận chúc mừng đại hội Mặt trận quận. Ảnh: TÂM KHOA

Theo đánh giá của UBMTTQVN quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận không ngừng được củng cố và phát triển. UBMTTQVN quận Bình Thủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận. Mặt trận quận đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu, mô hình kinh tế có hiệu quả. Đến nay, toàn quận có 5/8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố đề nghị UBMTTQVN quận tập trung triển khai quán triệt học tập và có kế hoạch phân công thực hiện Chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động các Ban Tư vấn, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc. Quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên theo hướng sâu sát cơ sở; chọn lựa, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong quận có trình độ năng lực, bản lĩnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đại hội đã hiệp thương cử ra UBMTTQVN quận gồm 51 thành viên. Bà Nguyễn Thị Minh Chi tiếp tục được cử làm Chủ tịch UBMTTQVN quận nhiệm kỳ 2019-2024.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết