07/06/2018 - 22:12

4 ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Bình Thủy: 4 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển chức danh phó trưởng phòng kinh tế quận

(CT) - Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố vừa thông báo 4 người tham gia dự tuyển đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, gồm: ông Nguyễn Thanh Hừng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở NN&PTNT; ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT; ông Mai Vũ Quốc, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở NN&PTNT; ông Phạm Trường Yên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT thành phố.

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ, trụ sở Sở NN&PTNT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển. Theo thông báo số 36/TB-UBND ngày 9-4-2018, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển 2 Phó Giám đốc Sở NN&PTNT.

* Trước đó, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quận Bình Thủy thông báo danh sách 4 người tham gia dự tuyển đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận, gồm: ông Hà Minh Công, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy; ông Phạm Hồng Diệp, Trưởng Trạm Thủy lợi quận Bình Thủy; bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, chuyên viên Phòng Kinh tế quận Bình Thủy; ông Lâm Minh Tuấn, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thủy.

Thời gian thi tuyển môn viết sẽ tổ chức ngày 14-6-2018, tại Hội trường UBND quận Bình Thủy.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết