29/04/2022 - 17:37

'[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW "Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết số 59-NQ/TW). Nghị quyết mở ra cánh cửa cho một giai đoạn mới, đặt cho Cần Thơ trọng trách mới, với mục tiêu đến năm 2030 "Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL"…

Mở đường thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 11-1-2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ (Nghị quyết số 45/2022/QH15).

Với các quyết sách này, Cần Thơ đang bước sang một trang mới trên chặng hành trình phát triển đi lên.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

* Nghị quyết 59-NQ/TW khẳng định 6 quan điểm phát triển cho TP Cần Thơ:

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Ngày 30-8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân TP Cần Thơ về tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 59. Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW nhằm khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của TP Cần Thơ. Chương trình hành động còn đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành và TP Cần Thơ gắn với công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của thành phố.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

(1) Quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

(2) Thực hiện tốt công tác quy hoạch và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát huy vai trò là trung tâm, cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước.

(3) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; tập trung nguồn lực để nghiên cứu, thực hiện, hoàn thành các dự án trọng điểm kết nối vùng và liên vùng; hoàn chỉnh giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng luồng tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu; tiếp tục đầu tư phát triển cảng Cái Cui thành cảng biển quốc tế; nghiên cứu thành lập mới các khu công nghiệp dọc theo các trục giao thông phía Tây Nam của thành phố; phát triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế số, công nghệ thông tin, viễn thông và các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo,…

(4) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

(5) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, các lĩnh vực xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh; khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL; thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc.

(6) Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

(7) Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Hành trình đưa Nghị quyết 59-NQ/TW vào cuộc sống, ngày 11-1-2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Sự ra đời của Nghị quyết 45/2022/QH15 không chỉ mang tính mở đường để thành phố thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW mà còn mang đến thời cơ, vận hội mới cho TP Cần Thơ trong hành trình xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế tại vùng ĐBSCL. Thông tin về những kết quả đạt được của thành phố sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, cho biết:

- Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, trước hết có thể đề cập đến công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch của thành phố. Cụ thể, thành phố tập trung thực hiện Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động rà soát các quy hoạch có liên quan để tích hợp vào nội dung quy hoạch thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu phát triển của thành phố. Song song đó, thành phố tiến hành thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố theo chủ trương cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Việc điều chỉnh quy hoạch chung được thực hiện đồng thời với Quy hoạch thành phố, nhằm kịp thời hỗ trợ, bù đắp, phản biện những nội dung thiếu sót. Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, thành phố đã thực hiện phê duyệt các quy hoạch phân khu 1/5000 trên địa bàn các quận, làm nền tảng quản lý đô thị hiệu quả, sắp xếp, bố trí dân cư hợp lý, kêu gọi đầu tư phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển thành phố.

Thành phố tập trung cho công tác huy động nguồn lực thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ, hiện đại, kết nối vùng. Cụ thể, thành phố đã tập trung triển khai thủ tục đầu tư, tập trung các nguồn lực để thực hiện các tuyến đường giao thông nội thành như: tuyến đường Vành đai phía Tây (nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C); đường tỉnh 917, 918, 921, 923; nâng cấp các trục đường nội ô, giải quyết tình trạng ùn tắt giao thông, nâng tải trọng các cầu đồng bộ với tải trọng đường. Từ đó, kết nối các trục đường nội ô với trục đường chính, tăng kết nối vùng, góp phần khắc phục điểm nghẽn giao thông.
          [Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới
Thành phố cũng chủ động kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin để các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư tiềm năng, có tính dẫn dắt tham gia đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố cũng chủ động nghiên cứu thực hiện các chính sách tái định cư hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bồi hoàn, giải phóng mặt bằng. Tập trung rà soát, xác định những loại hình phù hợp để kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách theo hình thức xã hội hóa, góp phần cùng với nguồn lực ngân sách thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công cho người dân.
          [Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới
Đồng chí Lê Quang Mạnh tham quan khu vực sản xuất của Công ty TNHH TKG Taekwang Cần Thơ. 

* Đầu năm 2022, TP Cần Thơ đón thời cơ mới khi Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ được ban hành. Sự ra đời của Nghị quyết 45/2022/QH15 có vai trò như thế nào trong việc thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, thưa đồng chí?

- Có thể khẳng định, sự ra đời của Nghị quyết số 45/2022/QH15 đã mở ra thời cơ, vận hội mới cho TP Cần Thơ, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Nhằm triển khai Nghị quyết 45/2022/QH15, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 22-2-2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể để triển khai thực hiện.

Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Đây vừa là thời cơ, cũng vừa là thách thức lớn đối với Đảng bộ và chính quyền TP Cần Thơ. Do đó, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua; khai thác tối đa các tiềm năng và thế mạnh; đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các quyết sách nói trên.

* Thành phố sẽ làm gì để nắm bắt và phát huy thời cơ, vận hội mới từ Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, thưa đồng chí?
         [Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

- Để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 45/2022/QH15 và các văn bản của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của thành phố. Qua đó, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Thứ hai, giao Ban cán sự đảng, UBND thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách được nêu trong Nghị quyết số 45/2022/QH15; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định, chỉ đạo thực hiện những nội dung theo thẩm quyền. Nhằm tạo nguồn thu ngân sách, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển thành phố, Ban cán sự đảng, UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chuẩn bị đầy đủ nội dung, đúng quy trình, quy định, trình HĐND thành phố xem xét, ban hành các chủ trương, Nghị quyết theo đúng thẩm quyền triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua,.

Chủ động, tích cực nghiên cứu nội dung, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành các văn bản tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Khẩn trương ban hành kế hoạch hành động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các cơ quan theo thẩm quyền; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Thứ ba, các tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước Nhân dân, trước Đảng bộ thành phố để gương mẫu, tự giác thực hiện các nghị quyết. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Thành ủy ở từng cấp, từng ngành, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Thành ủy, hệ thống Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 45/2022/QH15, các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời để mọi người dân, doanh nghiệp tiếp cận, đồng tình, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện.

* Xin cảm ơn đồng chí!


[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

* Bệ phóng từ 6 lĩnh vực ưu tiên

Theo Nghị quyết số 45/NQ/2022/QH, TP Cần Thơ được hưởng 6 cơ chế đặc thù để làm nền tảng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm:

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Ngày 18-2, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 45/2022/QH của Quốc hội để hướng đến xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước. Việc bắt tay vào triển khai, sớm cụ thể hóa ngay các nội dung của Nghị quyết số 45/2022/QH5 thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc nắm bắt thời cơ, vận hội mới, tạo động lực để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

* Chung tay hành động

Ngày 10-3-2022, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 609/KH-STC, về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 đối với những nội dung thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách. Theo ông Nguyễn Quang Nghị, Giám đốc Sở Tài chính, ở từng nội dung cụ thể, Sở đã xác định nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, cũng như những nhiệm vụ nào cần phối hợp tham mưu, đề xuất cùng các sở chuyên ngành, các nhiệm vụ nào cần tham mưu UBND thành phố trình Bộ Tài chính hoặc báo cáo Chính phủ.

Cụ thể là nghiên cứu thực hiện chính sách ưu đãi về huy động các nguồn lực đầu tư theo khoản 1, điều 3, Nghị quyết số 45/2022/QH15, Sở sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND thành phố xây dựng kế hoạch, đề án vay vốn đầu tư trong và ngoài nước thông qua nhiều hình thức huy động cũng như cân đối khả năng, thời gian trả nợ vay. Sở cũng phối hợp với các đơn vị ngành Tài chính để tính toán xác định số tăng thu, số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách thành phố và tham mưu thành phố trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố. Đồng thời, phối hợp đề xuất danh mục dự án sử dụng nguồn vốn được bổ sung này cũng như tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét quyết nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và phân bổ chỉ tiết vốn hằng nằm để thực hiện. Đối với cơ chế đặc thù về thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố theo khoản 3, điều 3, Sở sẽ tham mưu đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định mức thu các khoản phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí cũng như tham mưu điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong danh mục, nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương, đáp ứng nhu cầu kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời cũng đảm bảo không gây trở ngại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Tại Điều 7 của Nghị quyết số 45/2022/QH15, quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ. Theo đó, công tác nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ theo phương thức xã hội hóa, đáp ứng các điều kiện: bảo đảm chuẩn tắc luồng hàng hải cho tàu có trọng tải từ 10.000 tấn trở lên và có quy mô vốn từ 500 tỉ đồng trở lên được áp dụng hình thức ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất đối với diện tích đất được thuê để đổ chất nạo vét của dự án.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Theo Sở Giao thông vận tải, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH và đề nghị của UBND TP Cần Thơ, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có Công văn số 1219/CHHVN-KCHTHH, ngày 22-4-2022, gửi Bộ Giao thông vận tải để đề xuất về việc tiếp tục triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo nội dung đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 31-5-2021. Tiến hành đồng thời việc nghiên cứu phương án nạo vét tuyến luồng cho tàu 10.000 tấn trở lên hành hải theo một trong 2 phương án. Cụ thể ở phương án 1, Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa năm 2022 và bố trí vốn để tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nạo vét luồng Định An - Sông Hậu. Ở phương án 2, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với UBND TP Cần Thơ kêu gọi và giao cho nhà đầu tư quan tâm tự nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể về quy mô chuẩn tắc thiết kế, công nghệ thi công, phương án tận thu sản phẩm... trong đó có tính toán đến các hình thức ưu đãi, thu hút đầu tư theo Nghị quyết 45//2022/QH15.

Đối với chính sách về quản lý đất đai, HĐND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyên mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Theo điều 5 về quản lý quy hoạch, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chỉnh cục bộ quy hoạch. Theo ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, việc phân cấp thẩm quyền cho UBND thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định nhằm đảm bảo rút ngắn thời gian, phù hợp với mô hình thí điểm theo hướng phân cấp, tăng cường trách nhiệm của UBND TP Cần Thơ trong việc quản lý và thực hiện quy hoạch. Đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất quy trình về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng phân khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị TP Cần Thơ gửi Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để đưa vào vận dụng trong thời gian tới.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Trung tuần tháng 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam có buổi làm việc với TP Cần Thơ để bàn về định hướng xây dựng và nội dung Đề án Trung tâm kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ. Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ hướng đến mục tiêu: một điểm đến đa dịch vụ. Nơi đây còn có chức năng thu gom, phân phối, kết nối tiêu thụ nông sản; kiểm soát, truy xuất nguồn gốc hàng hóa; kiểm dịch động thực vật; cung cấp thông tin thị trường; thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại… Đồng thời, cung ứng các dịch vụ: dịch vụ cơ bản (điện, nước, thu gom và xử lý chất thải…), dịch vụ logistics (kho bãi, giao nhận, bốc dỡ…), dịch vụ nhà hàng, khách sạn; dịch vụ hỗ trợ (bảo hiểm, ngân hàng, bưu điện…).

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu tại buổi làm việc với TP Cần Thơ về Đề án Trung tâm kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Trung tâm kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ là 1 trong 6 nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Việc thành lập Trung tâm Kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bộ NN&PTNT sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ thành phố xây dựng và hoàn thiện đề án; đồng thời lên kế hoạch triển khai cụ thể để đảm bảo đề án triển khai đúng tiến độ. Về phía TP Cần Thơ nhanh chóng giao đơn vị đầu mối để kết nối, phối hợp với Bộ NN&PTNT trong cung cấp dữ liệu, thông tin cần thiết cho việc hoàn thành đề án.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Theo đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn, pháp lý đầy đủ và tình hình thực tế của thành phố nhằm thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt là phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và những vùng, ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế, thực sự tạo đột phá cho phát triển. Thành phố cũng thực hiện thí điểm các phương thức đầu tư hiệu quả, hình thành khu vực đô thị - thương mại hàng không tạo động lực mới cho thành phố và cả vùng. Việc triển khai thực hiện phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước, khả năng huy động đa dạng các nguồn lực xã hội, giải quyết kịp thời các thách thức, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đảm bảo sự phù hợp, sự cần thiết đối với yêu cầu phát triển, các chính đầu tư được xây dựng theo định hướng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư để phát triển một số lĩnh vực trọng điểm của thành phố.

[Megastory] Những nấc thang đưa Tây Đô vươn tầm vóc mới

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Sự ra đời của Nghị quyết 45/2022/QH15 là sự tiếp nối, cụ thể hóa các quyết sách của Trung ương, mở ra thời cơ, vận hội mới cho TP Cần Thơ. Sự phát triển của Cần Thơ không chỉ cho chính mình, mà còn phải thể hiện vai trò trung tâm vùng, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương khác trong vùng. Vì thế thành phố xác định phải nắm bắt những cơ hội mới, triển khai, vận dụng kịp thời các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước. Đồng thời, tranh thủ sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố để cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội để góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 59/NQ-TW của Bộ Chính trị để Tây Đô vững tin vươn tầm vóc mới.

Nội dung: MINH HUYỀN - MỸ THANH

Trình bày: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết