28/09/2014 - 08:10

Nhịp cầu dân cử

Xử lý sai phạm trong việc thực hiện công trình quốc lộ 91B

Cử tri đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết việc xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm trong việc thực hiện công trình quốc lộ 91B. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, như sau:

- Dự án quốc lộ 91B: gồm đoạn từ Km 0+000 đến Km2+000 đã được Khu Quản lý Đường Bộ VII tiếp nhận bàn giao từ năm 2007, kết thúc bảo hành vào năm 2008 và đoạn từ Km 2+000 đến Km 15+793 đã được Khu Quản lý Đường Bộ VII, Công ty Sửa chữa xây dựng công trình – Cơ khí giao thông 721 tiếp nhận nguyên trạng để thực hiện quản lý theo quy định từ ngày 30-12-2011 và đã kết thúc bảo hành vào cuối tháng 5-2013. Trong thời gian bảo hành, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu thực hiện việc duy tu, bảo hành theo quy định, cũng như đảm bảo giao thông trên toàn tuyến. Công tác duy tu, sửa chữa sau thời gian bảo hành được đơn vị quản lý sử dụng thực hiện theo quy định.

- Tháng 11-2013, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức thanh tra về công tác quản lý chất lượng công trình, công tác giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 91B (đoạn qua TP Cần Thơ). Ngày 13-6-2014, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra dự án quốc lộ 91B.

Các nội dung Kết luận:

+ Kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý: Ban Quản lý dự án đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể để xảy ra những sai sót trong công tác quản lý dẫn đến ảnh hưởng tới chất lượng dự án.

+ Đối với các nội dung về xử lý kỹ thuật: Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các đơn vị chỉnh sửa hồ sơ hoàn công, bản vẽ thi công để làm cơ sở quyết toán.

+ Đối với các nội dung xử lý về kinh tế: Toàn bộ phần kinh phí sửa chữa 8,517 tỉ đồng, Ban Quản lý dự án đã trích và sử dụng kinh phí của các nhà thầu để chi trả. Phần kinh phí chi trả cho công tác kiểm định của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ đang làm việc với các nhà thầu vi phạm để xử lý.

+ Đối với nội dung kiểm điểm của các đơn vị thi công xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, thí nghiệm:

 Đối với cá nhân: Thu hồi chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát của các cá nhân: Ông Hoàng Xuân Giao, ông Trần Văn Bảy, ông Trần Anh Tuấn do vi phạm các quy định về giám sát chất lượng công trình.

 Đối với tổ chức: Cấm không cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Cần Thơ tham gia đấu thầu thực hiện công tác tư vấn giám sát 06 tháng do vi phạm trong công tác giám sát chất lượng, tiến độ dự án và thực hiện hợp đồng không theo quy định. Lưu ý thận trọng xem xét đánh giá năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và kiểm định 584 khi tham gia đấu thầu các dự án trong ngành GTVT do năng lực kém, để xảy ra nhiều sai sót trong công tác thí nghiệm làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Chia sẻ bài viết