Chia sẻ:

Hè về, đi học năng khiếu

Các em thiếu nhi trên địa bàn phường An Thới, quận Bình Thủy đang trải qua mùa hè đầy sôi động với các lớp kỹ năng do Đoàn Phường An Thới chủ công tổ chức. 160 học viên tham gia 4 bộ môn nghệ thuật, thể thao là con số ngoài dự kiến của ban tổ chức. Điều này cũng cho thấy sự cần thiết của các lớp học, sân chơi mùa hè dành cho thiếu nhi.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH- NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI