12/06/2024 - 19:31

Mặt trận các cấp TP Cần Thơ

Thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân 

(CT) - Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức 4 hội nghị phản biện xã hội, 2 cuộc lấy ý kiến phản biện bằng văn bản đối với 11 dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố và 12 dự thảo quyết định của UBND thành phố, với sự tham dự của trên 150 đại biểu đại diện các tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng bị tác động bởi chính sách. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến phản biện chất lượng, mang tính khoa học và thực tiễn, góp phần giúp các dự thảo văn bản ban hành đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Mặt trận thành phố đã tổ chức giám sát việc cấp phát trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán. Đồng thời, đang triển khai giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về việc quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Mặt trận các cấp trong thành phố tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận các ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi đến đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Mặt trận các cấp thành phố phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, HĐND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND. Mặt trận các cấp thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp đến cử tri và nhân dân...

NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết