22/02/2011 - 10:10

Thí sinh tỉnh Bến Tre được dự thi tại cụm Cần Thơ

* Hộ khẩu của tôi hiện ở tỉnh Bến Tre nhưng tôi đang luyện thi đại học tại TP Cần Thơ. Năm nay, tôi dự định thi vào khối A Trường Đại học Cần Thơ và khối B của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Nếu tôi xin thi ở cụm Cần Thơ cả hai đợt để giảm chi phí có được không?

Nguyễn Văn Hoàng (Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre)

* Trả lời:

Bạn thi khối A vào Trường Đại học Cần Thơ sẽ dự thi tại Cụm thi Cần Thơ; đối với khối B bạn có thể dự thi tại trường TP Hồ Chí Minh hoặc đăng ký dự thi tại Cụm thi Cần Thơ. Khi làm hồ sơ đăng ký dự thi, bạn nhớ điền chữ “C” vào mục 14. Thí sinh dự thi tại Cần Thơ.

Thạc sĩ Nguyễn Vĩnh An
(Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết