02/07/2022 - 11:06

Thành lập 607 tổ công nghệ số cộng đồng

(CT) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã đẩy mạnh triển khai hoạt động chuyển đổi số (CĐS) đến cơ sở, cụ thể, thành lập 607 tổ công nghệ số cộng đồng với 2.417 thành viên tham gia.

Theo đó, Tổ công nghệ số cộng đồng là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo CĐS thành phố đến cơ sở, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, tiếp cận công nghệ xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Về chính quyền số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn, qua nền tảng “Cần Thơ Smart City”. Về kinh tế số, hướng dẫn DN, hộ kinh doanh, người dân đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử; ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Về xã hội số, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội… Tổ công nghệ số cộng đồng cập nhật và gửi báo cáo định kỳ, thường xuyên qua mạng về kết quả thực hiện để chính quyền các cấp nắm bắt, chỉ đạo, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. 

THANH ĐÌNH

Chia sẻ bài viết