06/12/2023 - 19:04

Kỳ họp thứ 13 của HĐND TP Cần Thơ

Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của thành phố 

* Ngày 7-12, lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu

(CT) - Sáng ngày 6-12, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; nguyên lãnh đạo thành phố qua các nhiệm kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành thành phố, HĐND, UBND các quận huyện… đến dự. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024; việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp HĐND thành phố của Thường trực HĐND thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố. UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố trình bày thông báo tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị về việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục thi hành án dân sự  thành phố báo cáo kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

HĐND thành phố dành nhiều thời gian để Thường trực HĐND thành phố, đại diện UBND thành phố trình bày các dự thảo nghị quyết kèm tờ trình trình tại kỳ họp; các ban của HĐND thành phố báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố trình tại kỳ họp.

HĐND thành phố thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hồng, do được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho thôi việc. Thường trực HĐND thành phố trình danh sách những người được HĐND thành phố lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố thảo luận ở tổ về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo chương trình, ngày 7-12, HĐND thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu; chất vấn những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND thành phố quan tâm. Các đại biểu dự kỳ họp thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

THỤY KHUÊ

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết (NQ) của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

(1)- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Tăng 5,75% so năm 2022; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,22%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,78%; khu vực dịch vụ tăng 7,57%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,50% (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu: GRDP tăng 9,5-10%; tương ứng từng khu vực tăng: 2,2-2,5%, 12,0-13,4%, 10,2-10,9% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,5-6,1%).

(2)- GRDP/người: 94,12 triệu đồng/người, đạt 99,07% chỉ tiêu NQ HĐND thành phố đề ra, tăng 9,45% so với năm 2022.

(3)- Cơ cấu GRDP: Khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 9,79%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 30,28%; khu vực dịch vụ chiếm 53,33%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,60% trong cơ cấu GRDP (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu tương ứng từng khu vực: 8,93-8,84%; 31,12-31,18%; 53,11-53,12% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,84-6,86% trong cơ cấu GRDP).

(4)- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 31.293 tỉ đồng, đạt 72,77% chỉ tiêu NQ HĐND thành phố đề ra, tăng 14,41% so năm 2022.

(5)- Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao thực hiện 11.138,80 tỉ đồng, vượt 0,9% dự toán Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, giảm 5,50% so năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương 14.973,72 tỉ đồng, vượt 0,24% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 88,59% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 25,99%.

(6)- Giá trị năng suất lao động đạt 197,64 triệu đồng, đạt 93,23% chỉ tiêu nghị NQ HĐND thành phố; tốc độ tăng năng suất lao động theo giá hiện hành: 7,69% (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu tăng 11,5-15,2%).

(7)- Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc thiết bị đạt 13,07% (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu: 12 -13%); tổng sản phẩm công nghệ cao chiếm 31,1% tổng giá trị sản phẩm (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu: 32-33%).

(8)- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 74%, đạt chỉ tiêu NQ HĐND thành phố đề ra.

(9)- Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi: Ước thực hiện: Mẫu giáo: 99,3%; Tiểu học: 100%; Trung học cơ sở: 95,71% và ít nhất 84% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và giáo dục nghề nghiệp (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu: Mẫu giáo 99,10%; Tiểu học: 100%; THCS: 95%; phấn đấu ít nhất 84% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và giáo dục nghề nghiệp).

(10)- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,5%, đạt chỉ tiêu NQ HĐND thành phố đề ra.

(11)- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,31%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,21% (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,2%).

(12)- Số bác sĩ/vạn dân (1/10.000): 18,02, đạt chỉ tiêu NQ HĐND thành phố đề ra.

(13)- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,45%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 3,8% (đều đạt chỉ tiêu NQ HĐND thành phố đề ra).

(14)- Công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 100% chỉ tiêu NQ HĐND thành phố đề ra.

 (15)- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: 96,38% (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu: 96,22%); trong đó: khu vực đô thị 99,21%, khu vực nông thôn 91,5%.

(16)- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị 98,62% (NQ HĐND thành phố đề ra chỉ tiêu: 98,5%).

(17)- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về trật tự” và “3 không: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm” đạt từ 75% trở lên.

QT (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết