28/08/2023 - 14:22

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ:

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ toàn ngành 

PHƯƠNG MAI  (thực hiện)
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động các lĩnh vực trọng tâm và đạt được những kết quả nổi bật, nhất là cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số (CĐS), giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công với cách mạng (NCCVCM). Xung quanh vấn đề này, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố, cho biết:

- Thời gian qua, ngành chú trọng công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong thực thi công vụ, công tác chuyên môn các lĩnh vực: trẻ em, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, lao động - việc làm, giáo dục nghề nghiệp. Sở tổ chức hướng dẫn phòng LĐ-TB&XH quận, huyện, phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai kế hoạch CĐS theo ngành, lĩnh vực, trọng tâm. Theo đó, 100% nhiệm vụ được giao trên hệ thống theo dõi, đôn đốc, báo cáo nhiệm vụ UBND thành phố thực hiện đúng và trước hạn; 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn; 100% văn bản phát hành (trừ văn bản mật) được ký số 2 lớp và 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực được số hóa. Đến nay, Sở tiếp nhận, giải quyết 7 thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước hạn quy định.  

* Thưa bà, thời gian qua, công tác lao động - việc làm được triển khai như thế nào?

- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lao động - việc làm, Sở LĐ-TB&XH thành phố phối hợp tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững, hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; phối hợp rà soát nhu cầu học nghề, việc làm của người lao động, khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tổng hợp, cung cấp thông tin việc làm trống cần tuyển dụng bằng nhiều hình thức trực quan, trực tuyến và trực tiếp để người lao động tiếp cận được thông tin, có việc làm.

Sở thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp và tìm việc của người lao động, kết quả kết nối việc làm hằng tháng, báo cáo phân tích cung, cầu lao động định kỳ 6 tháng đầu năm gửi các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường THPT phục vụ công tác hướng nghiệp. Đồng thời, thực hiện chương trình CĐS trong giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng mô hình liên kết 3 bên nhằm gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: Sở LĐ-TB&XH thành phố cung cấp.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: Sở LĐ-TB&XH thành phố cung cấp.

* Công tác chăm lo gia đình chính sách, NCCVCM và công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đạt những kết quả nổi bật gì, thưa bà?

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành LĐ-TB&XH thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, NCCVCM, chi trả trợ cấp hằng tháng cho 62.520 lượt NCCVCM, kinh phí trên 108 tỉ đồng; tổ chức 4 đợt với 317 lượt NCCVCM đi điều dưỡng tập trung; tổ chức 2 đoàn gồm 90 NCCVCM tham quan thủ đô Hà Nội, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 23 Mẹ Việt Nam Anh hùng được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố vận động trên 8 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa 94 căn nhà tình nghĩa, tặng 23 sổ tiết kiệm cho NCCVCM khó khăn về nhà ở. 

Công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Sở tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên trên 246.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng, kinh phí trên 138 tỉ đồng; phối hợp thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo bền vững. Sở tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000đồng/tháng lên 400.000 đồng/tháng và mở rộng 4 nhóm đối tượng trẻ em được trợ giúp xã hội; tham mưu UBND thành phố thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của toàn thành phố giảm từ 0,8% còn 0,52%, vượt chỉ tiêu thành phố giao 0,2%.

* Xin bà cho biết ngành tổ chức những hoạt động thiết thực gì để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em?

- Ngành LĐ-TB&XH thành phố chủ động phối hợp tổ chức hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo môi trường sống an toàn và hỗ trợ trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt, với chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em. Duy trì, củng cố 90,36% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế cũng như tiếp cận các dịch vụ y tế; trên 96% trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được hỗ trợ bằng nhiều hình thức phù hợp. 

* Thưa bà, việc đào tạo đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ) hiện đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ?

- Ngành LĐ-TB&XH thành phố luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng CCVC-NLĐ đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, năng lực hoàn thành nhiệm vụ; chuẩn bị nguồn nhân lực trong CĐS; tạo điều kiện để CCVC-NLĐ tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin, CĐS phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu thực thi công vụ. Ngành có chính sách khuyến khích CCVC-NLĐ tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ. Qua đó, tạo điều kiện để CCVC-NLĐ phát huy tốt, vận dụng hiệu quả kiến thức được đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ tương ứng vị trí đảm nhiệm. 

* Bà có thể cho biết các công tác trọng tâm ngành tập trung thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề cho năm 2024?

- Thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH thành phố triển khai thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh CCHC, triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng phối hợp triển khai nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, tham mưu UBND thành phố; đẩy mạnh vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, địa phương để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; duy trì và nhân rộng các mô hình sinh kế, giảm nghèo, thu hút hộ nghèo, cận nghèo tham gia học hỏi kinh nghiệm tạo việc làm, thu nhập ổn định...

* Xin cảm ơn bà!

Chia sẻ bài viết