02/07/2022 - 12:26

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ:

Phát huy tính chủ động sáng tạo để chuyển đổi số thành công 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 241/KH-UBND về thúc đẩy phát triển chuyển đổi số (CĐS) TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TT&TT đã tham mưu UBND thành phố cũng như phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung phát triển 3 trụ cột của quá trình CĐS gồm chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và đạt nhiều kết quả khả quan. Chia sẻ về những kết quả đạt được, ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở TT&TT thành phố, cho biết:

- Đối với phát triển chính quyền số, các hệ thống thông tin dùng chung của thành phố được khai thác và sử dụng hiệu quả. Có 13.139 hộp thư được cấp trên địa bàn thành phố; số văn bản điện tử gửi, nhận thông qua trục liên thông văn bản thành phố đạt tỷ lệ là 96%, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện với 1.164 dịch vụ công trực tuyến và đã tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia hơn 874 thủ tục hành chính; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 35,8%. Tiếp tục vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thông minh TP Cần Thơ, hoàn thiện nền tảng “Cần Thơ Smart City” như một nền tảng di động cung cấp đa dịch vụ, tiện ích cho người dân, doanh nghiệp (DN).

Về phát triển kinh tế số, Sở đã tham mưu kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung Cần Thơ, kế hoạch phát triển DN công nghệ số TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tham mưu tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tham mưu phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp DN nhỏ và vừa tham gia CĐS TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Chương trình của Thành ủy Cần Thơ về hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021-2030; thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp TP Cần Thơ, hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử (voso.vn, postmart.vn...) với lũy kế hơn 5.294 giao dịch được thực hiện.

Về phát triển xã hội số, các DN viễn thông trên địa bàn phát triển băng rộng cáp quang đến trên 60% hộ gia đình và thiết bị thông minh cho trên 71% người dân trưởng thành. Phủ sóng truyền hình số mặt đất tới 100% dân cư, phủ sóng thông tin di động và thông tin di động băng rộng (3G, 4G) đến 100% dân cư, 100% xã, phường; internet kết nối đến 100% trường học trên địa bàn thành phố… Tính đến cuối tháng 6-2022, toàn thành phố có khoảng 300 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông, 1.990 trạm BTS được lắp đặt; mạng 5G Viettel triển khai thí điểm tại khu vực bến Ninh Kiều, đại lộ Hòa Bình. Triển khai mạng wifi công cộng với tổng cộng là 32 điểm, phủ kín 83/83 xã, phường, thị trấn. Có 215 điểm phục vụ bưu chính công cộng và 250 đại lý Internet.

VNPT Cần Thơ tư vấn cho UBND quận Bình Thủy về tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số, điều hành đô thị thông minh.

VNPT Cần Thơ tư vấn cho UBND quận Bình Thủy về tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số, điều hành đô thị thông minh.

* Đâu là bước đột phá của thành phố trong triển khai chương trình CĐS năm 2022, thưa ông ?

- Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 8-4-2021 của Thành ủy Cần Thơ về CĐS TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố cho công cuộc CĐS. Song do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên trong năm 2021 chỉ dừng lại việc triển khai nghị quyết chưa có những hành động mạnh mẽ, rõ nét. Đến ngày 21-2-2022, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp ban chỉ đạo (BCĐ) về CĐS TP Cần Thơ, đánh dấu sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực cho CĐS. Từ đó, các ngành, các cấp đã xây dựng kế hoạch CĐS cho ngành, lĩnh vực phụ trách, bám sát các chủ trương định hướng của ngành, kế hoạch của thành phố.

Các sở, ngành, quận, huyện cũng xác định ưu tiên CĐS bám sát tình hình thực tiễn của thành phố. Nhất là tập trung lĩnh vực, ngành có liên quan, phục vụ trực tiếp người dân, DN như Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, việc làm,... đẩy nhanh tiến độ tiếp cận CĐS của người dân qua việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển hạ tầng viễn thông (phát triển mạng 4G, 5G và cáp quang đến hộ gia đình...); thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục... Thành phố đặc biệt chú trọng việc nâng cao nhận thức trong cơ quan, tổ chức, người dân và DN về CĐS, chỉ đạo nhất quán về CĐS, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, phát huy tính năng động, sáng tạo của lực lượng nòng cốt đoàn viên thanh niên, kêu gọi cộng đồng DN công nghệ số tham gia quá trình CĐS.

* Trong 6 tháng cuối năm, Sở TT&TT sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để cùng các sở, ngành thúc đẩy tiến trình CĐS của thành phố, thưa ông?

- Sở TT&TT sẽ phối hợp các ngành, các cấp bám sát các nội dung đề ra tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 7-3-2022, Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 30-3-2022 của BCĐ về CĐS thành phố. Trong đó tập trung tham mưu cho BCĐ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm 2022 để có hướng chỉ đạo kịp thời đến các sở, ban, ngành, địa phương thúc đẩy CĐS toàn diện. Tiếp tục rà soát, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, phát huy tính chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện CĐS; hoàn thành Bộ chỉ số đánh giá CĐS của thành phố, triển khai xây dựng hệ thống đánh giá CĐS TP Cần Thơ, chính thức áp dụng đánh giá CĐS của thành phố từ năm 2022.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT sẽ tập trung triển khai kế hoạch về nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn CĐS cho công chức, viên chức, người dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tuyên truyền đến người dân tham gia, triển khai chương trình hỗ trợ DN CĐS; công bố chuyên trang CĐS chuyendoiso.cantho.gov.vn của thành phố, kênh thông tin chính thống, hữu ích cho người dân TP Cần Thơ về quá trình CĐS toàn diện của thành phố.

* Xin cảm ơn ông!

MINH HUYỀN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết