25/10/2010 - 21:17

Kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống lực lượng Pháp chế CAND (27/10/1975 - 27/10/2010)

Nỗ lực góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự

Ngày 21-10, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống của lực lượng Pháp chế Công an nhân dân (27/10/1975 - 27/10/2010). Những năm qua, lực lượng Pháp chế Công an TPCT không ngừng tăng cường tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội địa bàn TPCT.

Mùa xuân năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện đó, Bộ Công an có nhiệm vụ tập trung xây dựng các văn bản pháp luật để thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, ngày 27-10-1975, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký Quyết định số 2493/BNV thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc Bộ trưởng, gồm 8 cán bộ, do đồng chí Cục trưởng phụ trách. Đây là tổ chức pháp chế đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân, là bộ phận cấu thành trong hệ thống tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng - Phó giám đốc CATP Cần Thơ tặng quà cho các cán bộ làm công tác Pháp chế tại cuộc họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống lực lượng pháp chế CAND. Ảnh: HOÀNG LINH  

Trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác pháp chế của Công an nhân dân ngày càng lớn, ngày 21-1-1977, Thường vụ Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/CP thành lập Vụ Pháp chế trực thuộc Bộ Công an, đây là Vụ Pháp chế đầu tiên được thành lập ở Bộ. Tiếp đó, ngày 18-6-1981, Bộ trưởng đã ký Quyết định số 22-QĐ/BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Pháp chế; theo đó, về cơ cấu tổ chức, Vụ Pháp chế do Vụ trưởng phụ trách.

Thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI, ngày 20-11-1991, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Quyết định số 1584-QĐ/BNV thành lập lại Vụ Pháp chế trực thuộc Bộ trưởng do Vụ trưởng phụ trách. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động công tác Pháp chế Công an nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Để tiếp tục củng cố một bước tổ chức và hoạt động pháp chế, ngày 12-3-1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-BNV bổ sung Quyết định số 1584-QĐ/BNV nêu trên để hoàn thiện bộ máy tổ chức của Vụ Pháp chế. Ngày 19/10/2001 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1033/2001/QĐ-BCA(X13) xác định ngày 27-10-1975 là Ngày truyền thống của lực lượng Pháp chế Công an nhân dân.

Từ khi Bộ Công an thành lập Phòng Pháp chế đến nay, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Đảng và lãnh đạo công an các cấp, tổ chức pháp chế Công an nhân dân từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng củng cố và phát triển. Tổ chức Pháp chế ở Bộ cũng như ở địa phương đã khẳng định là một bộ phận không thể thiếu, không thể tách rời trong cơ cấu, tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân các cấp; hoạt động pháp chế Công an nhân dân ngày càng có hiệu quả trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

Trong 35 năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác Pháp chế luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Hai (năm 1985), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2000), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2005)...

Là một bộ phận của Pháp chế CAND, Pháp chế Công an TP Cần Thơ được thành lập ban đầu là Tổ quản lý công tác Pháp chế theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Năm 1996 theo yêu cầu điều chỉnh tổ chức Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Cục Trưởng Tổng cục XDLL CAND ban hành quyết định số 1689 QĐ/X11 ngày 16-7-1996 về tổ chức Bộ máy Văn phòng Công an tỉnh lúc này tổ chức Pháp chế lại sáp nhập vào Đội nghiên cứu chuyên đề. Đến năm 2001, công tác Pháp chế được tổ chức lại thành đội Pháp chế - Khoa học lịch sử.

Thực hiện Quyết định số 1361/QĐ-BCA ngày 14-4-2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an TP Cần Thơ, ngày 15-5-2010 Giám đốc CATP Cần Thơ đã ký quyết định thành lập Phòng Pháp chế Công an thành phố Cần Thơ. Thượng tá Huỳnh Trí Sĩ, Trưởng phòng Pháp chế Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, Pháp chế Công an TP Cần Thơ đã phối hợp và trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng phục vụ yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại địa phương. Đã trực tiếp chủ trì và phối hợp các phòng nghiệp vụ soạn thảo 13 văn bản quy phạm pháp luật tham mưu Giám đốc Công an thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành. Tiến hành kiểm tra, rà soát 78 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Qua đó, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ 9 văn bản do Công an thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đã hết hiệu lực và đề nghị sửa đổi, bổ sung 5 văn bản không còn phù hợp”.

Pháp chế Công an thành phố đã thường xuyên giúp Giám đốc Công an thành phố giải quyết một số vướng mắc có liên quan đến pháp luật; kiểm tra hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực giao thông; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường... Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực thi pháp luật trong công tác bắt, giam giữ, thi hành án phạt tù. Theo dõi, tổng hợp số liệu người bị kết án tù ở địa phương; những trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ theo quyết định của tòa án; những trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thời hạn tạm hoãn, tạm đình chỉ đã hết, nhưng người phải chấp hành hình phạt tù vẫn chưa vào trại giam. Đồng thời, tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện tốt các mặt cải cách hành chính của Công an thành phố, đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30 của Chính phủ). Kết quả, đã thống kê 84 thủ tục hành chính hiện đơn vị đang thực hiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, nói: Thành tựu đạt được của lực lượng Pháp chế CAND nói chung và Pháp chế Công an thành phố Cần Thơ nói riêng suốt 35 năm qua là nền tảng giúp lực lượng Pháp chế vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi tin tưởng rằng thế hệ cán bộ làm công tác Pháp chế hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, cùng nhau phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

THANH CẦN

Chia sẻ bài viết