12/06/2024 - 20:59

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện 70 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ toàn trình 

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 838/QĐ-BHXH công bố danh mục 70 dịch vụ công (DVC) trực tuyến đạt mức độ toàn trình. Trong đó, có 2 DVC liên thông theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: lĩnh vực đóng BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) (4 thủ tục hành chính (TTHC), với 30 DVC); lĩnh vực chính sách BHXH (15 TTHC, với 36 DVC); lĩnh vực chính sách BHYT (1 TTHC, với 1 DVC); lĩnh vực chi trả BHXH (1 TTHC, với 1 DVC).

Nhân viên BHXH TP Cần Thơ hướng dẫn người lao động cài đặt sử dụng DVC trực tuyến khi thực hiện TTHC về BHXH. Ảnh: H.D

Hiện tại, ngành BHXH Việt Nam đang tổ chức cung ứng 25 TTHC, tương ứng với 81 DVC trực tuyến; trong đó, có 78 DVC mức độ 4 và 3 DVC mức độ 2 thuộc các lĩnh vực: đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (4 TTHC, với 37 DVC; trong đó có 36 DVC mức độ 4 và 1 DVC mức độ 2); thực hiện chính sách BHXH (15 TTHC, với 36 DCV mức độ 4); thực hiện chính sách BHYT (3 TTHC, với 6 DVC mức 4); chi trả các chế độ BHXH (3 TTHC, với 3 DVC; trong đó, 1 DVC mức độ 4 và 2 DVC mức độ 2).

Đồng thời, triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số, ngành BHXH Việt Nam tham gia thực hiện 2 nhóm DVC liên thông (khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; khai tử - xóa đăng ký thường trú - giải quyết mai táng phí) và Quyết định số 422/QĐ-TTg về phê duyệt danh mục DVC trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2022, ngành BHXH Việt Nam thực hiện 1 DVC giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực mã chữ ký số trên Cổng DVC Quốc gia.

Việc triển khai cung ứng DVC trực tuyến mức độ 4 theo quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP bảo đảm các điều kiện: cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; việc thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; trả nhận kết quả được thực hiện theo 1 trong 3 hình thức lựa chọn (trực tuyến; trực tiếp; qua đường bưu điện tới người nhận).

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, trường hợp triển khai DVC trực tuyến mức độ toàn trình, cơ quan nhà nước cung cấp DVC bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về TTHC, việc thực hiện và giải quyết TTHC đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (không còn hình thức lựa chọn nhận trực tiếp).

H.D

Chia sẻ bài viết