07/04/2018 - 17:19

Năm 2018, áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm 

(CT)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg (ngày 3-4-2018) về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Một block nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Địa ốc Hồng Loan.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (ngày 20-10-2015) của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo định kỳ hằng năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp.

Tin, ảnh: THANH ĐÌNH

Chia sẻ bài viết