17/12/2011 - 08:37

Năm 2012, đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(TTXVN)- Chiều 16-12, trong buổi làm việc cuối cùng của Phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII đã thảo luận kỹ về Chương trình công tác của Ủy ban trong năm 2012. UBTVQH thống nhất đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động của Ủy ban, hướng tới hoàn thiện chức năng, vai trò của cơ quan quyền lực tối cao theo hướng ngày càng chuyên sâu, chuyên trách, chuyên nghiệp và có hiệu quả.

Theo dự kiến, sẽ có 8 nội dung chính trong Chương trình công tác năm 2012 của UBTVQH gồm: chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội; xây dựng pháp luật; công tác giám sát; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Ủy ban; công tác đối ngoại; công tác dân nguyện; hướng dẫn và giám sát hoạt động của HĐND, hướng dẫn và bảo đảm điều kiện làm việc của ĐBQH; tổ chức bộ máy và thực hiện các mối quan hệ công tác.

Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm 2012 là việc UBTVQH sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết 271/NQ-UBTVQH ngày 1-11-2011 của Ủy ban về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội (QH), các quy định của pháp luật liên quan, đồng thời tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu trình QH xem xét, thông qua Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, từng Ủy ban, cơ quan của QH cần chủ động xây dựng Đề án để thực hiện đổi mới từ mỗi đầu mối của QH ngay từ đầu năm 2012. Từ đó tổng hợp, phối hợp, rút kinh nghiệm và hoàn thiện để QH đánh giá, cho ý kiến và thông qua Đề án đổi mới hoạt động của QH. Chủ tịch QH cũng lưu ý các phiên họp của UBTVQH thời gian tới cần tập trung thời lượng cho nội dung sửa đổi Hiến pháp theo lộ trình đã thống nhất. Chủ tịch QH nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả của QH phải dựa vào hiệu quả hoạt động của từng Ủy ban, Hội đồng, các cơ quan của QH và của từng ĐBQH.

Tiếp đó, UBTVQH đã xem xét và thông qua Nghị quyết cử ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.

* Sáng 16-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, thảo luận và cho ý kiến về Dự án Luật tài nguyên nước.

Chia sẻ bài viết