05/06/2010 - 09:27

Hội thảo “Áp dụng thủ tục đấu thầu trong các dự án ODA”

Để giải quyết các vấn đề chưa rõ ràng, các mâu thuẫn và chậm trễ khi thực hiện đấu thầu trong các dự án ODA tại Việt Nam, ngày 4-6, tại Hà Nội, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nhóm 6 Ngân hàng đồng thời tổ chức hội thảo “Áp dụng thủ tục đấu thầu trong các dự án ODA”. Mục đích của hội thảo là hướng dẫn các thủ tục đấu thầu áp dụng trong các dự án ODA, nhằm cải thiện tình hình thực hiện dự án thông qua một quy trình quản lý đấu thầu hiệu quả hơn, đảm bảo tuân thủ tốt hơn các thủ tục đấu thầu đã thống nhất cho các dự án ODA.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ thực hiện chậm trong phần lớn các dự án ODA tại Việt Nam là thách thức cơ bản để Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển theo đúng thời gian đã đặt ra. Tiến độ chung của các dự án đang thực hiện thường chậm hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu đã thống nhất khi đàm phán với các nhà tài trợ. Tỷ lệ giải ngân của các dự án tại Việt Nam cũng thuộc diện thấp nhất trong khu vực.

Đấu thấu vẫn là điểm gây tắc nhất trong quá trình thực hiện dự án. Có rất nhiều mâu thuẫn bắt nguồn từ sự khác biệt giữa các quy định trong đấu thầu khi sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và thủ tục đấu thầu thống nhất với các nhà tài trợ trong các dự án ODA. Mặt khác, theo Cục Quản lý Đầu thầu, cơ quan thẩm định, chủ đầu tư và thanh tra Chính phủ thường khiển trách các cơ quan thực hiện dự án khi họ tuân thủ các thủ tục đã thỏa thuận với nhà tài trợ nhưng khác với quy định đấu thầu trong nước. Do đó, thường xuyên có những chậm trễ trong quá trình thực hiện, xem xét, thẩm định và phê duyệt đấu thầu.

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết