26/02/2013 - 21:53

Đề nghị kiểm tra, xử lý doanh nghiệp tổ chức hội thảo thực phẩm chức năng

Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh Công ty TNHH Bác Lực tổ chức hội thảo thực phẩm chức năng có dấu hiệu không đúng như giấy phép. Cử tri đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm. Nội dung công văn trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

Công ty TNHH Bác Lực có đăng ký tổ chức hội thảo giới thiệu thực phẩm chức năng tại các trạm y tế; trong đó, có các trạm y tế tại huyện Cờ Đỏ. Hồ sơ đăng ký thẩm định có đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên, trong văn bản cho phép thực hiện, Sở Y tế đã nêu rõ:

- Công ty TNHH Bác Lực phải liên hệ và được sự đồng thuận của chính quyền địa phương, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng huyện cho phép tổ chức hội thảo và giới thiệu sản phẩm tại địa phương.

- Nội dung hướng dẫn sử dụng sản phẩm và cho sử dụng miễn phí sản phẩm căn cứ theo nội dung quảng cáo sản phẩm đã được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thuộc Bộ Y tế.

- Đề nghị Trưởng Phòng Y tế và Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện có trách nhiệm giám sát thực hiện nội dung nêu trên, đơn vị nào thực hiện không đúng phải chịu trách nhiệm theo pháp luật của Nhà nước.

Sở Y tế sẽ kiểm tra các đơn vị quản lý y tế tại huyện Cờ Đỏ để kịp thời chấn chỉnh việc giới thiệu thực phẩm chức năng như trên đã nêu.

Chia sẻ bài viết