20/06/2024 - 10:02

Củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ 

Trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phong Điền - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo KVPT huyện, đã chủ động, tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai xây dựng và hoạt động KVPT huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Các tiềm lực trong KVPT huyện thường xuyên được củng cố và tăng cường, nhất là tiềm lực chính trị, tinh thần, làm nền tảng xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và các đại biểu khánh thành đường giao thông trong Tết Quân Dân năm 2024, ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Ban Chỉ đạo KVPT huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện quan tâm xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, văn hóa - xã hội. Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng luôn được chú trọng, triển khai đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng ngày càng được nâng cao; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng giai đoạn và đối tượng; nâng cao nhận thức về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn... Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47…

Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác dân vận, chính sách, như chi trả chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 313 trường hợp, với tổng số tiền 837,2 triệu đồng; hỗ trợ Đội K90 (Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập 19 hài cốt liệt sĩ; tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức và phối hợp Bộ CHQS thành phố tổ chức Tết Quân Dân hằng năm với tổng số tiền hơn 99,5 tỉ đồng… Ông Nguyễn Văn Thương, thương binh 3/4 ở ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, cho biết: “Căn nhà của tôi đã xây dựng 24 năm trước nên xuống cấp, mỗi khi trời mưa thì thấm nước vào nhà. Năm 2024, Ban Tổ chức Tết Quân Dân hỗ trợ 50 triệu đồng để làm căn nhà mới, giúp tôi ổn định chỗ ở”.

Theo Trung tá Ngô Hữu Phước, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền, cơ quan Quân sự các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án, chỉ thị, nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Thành ủy Cần Thơ về “Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái”; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch xây dựng thế trận KVPT… Ban CHQS huyện tham mưu UBND huyện thường xuyên quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng trong KVPT đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xây dựng các thành phần thế trận KVPT.

Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. LLVT huyện tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên bổ sung và triển khai nhiều phương án, kế hoạch tác chiến bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng thủ dân sự theo các tình huống có tính chủ động cao; tổ chức huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao… Công tác đăng ký, quản lý lực lượng Dự bị động viên bảo đảm chặt chẽ, sắp xếp đủ biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn, tỷ lệ đảng viên đạt từ 16,50% trở lên. Lực lượng Dân quân tự vệ xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt 1,33% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 24%. Hằng năm, 100% xã, thị trấn đạt vững mạnh về quân sự, quốc phòng. Anh Nguyễn Ngọc Thuận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhơn Nghĩa, cho biết: “Hằng năm, Ban CHQS xã tham mưu UBND xã kết nạp, giải ngạch dân quân đúng theo quy định. Dân quân xã phát huy vai trò nòng cốt trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp tuần tra cùng lực lượng công an. Trong 5 tháng đầu năm 2024, dân quân xã còn đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao, như giải Nhất toàn đoàn Hội thi Văn nghệ quần chúng LLVT huyện, giải Nhì toàn đoàn Hội thao Thể dục, thể thao quốc phòng huyện năm 2024”.

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện Phong Điền được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện được nâng lên… Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết