Chia sẻ:

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phóng sự 25-10-2021

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, từ đầu năm 2021 đến nay, đoàn viên thanh niên huyện Phong Điền đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều công trình, phần việc đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức nhằm hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên thanh niên, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI