30/06/2019 - 07:16

Vận dụng sáng tạo, hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Ngày 29-6, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: 50 năm đã trôi qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không những có ý nghĩa với hiện tại mà còn nguyên giá trị to lớn đối với tương lai.

Điểm lại quá trình thực hiện Di chúc của Người trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến căn bản về kinh tế - văn hóa - xã hội, luôn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước...

 Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã làm rõ tầm vóc lịch sử và giá trị về lý luận, thực tiễn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 50 năm qua. Giá trị thời đại, giá trị tư tưởng nhân văn với tầm chiến lược về con người, về xây dựng Đảng, vấn đề đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và nhân loại tiến bộ trên thế giới và nhiều vấn đề khác mà Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại có ý nghĩa lịch sử trọng đại.

Các đại biểu đã tập trung đánh giá, nêu bật những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; sự vận dụng những tư tưởng, lời căn dặn của Người trong bản Di chúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...

Nhiều đại biểu nhấn mạnh: Cho dù có lúc, có nơi còn những hạn chế, khuyết điểm, những việc chưa làm được, tuy nhiên Đảng bộ và nhân dân thành phố đã “cùng cả nước, vì cả nước” tích cực thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần nêu bật chân dung, diện mạo của thành phố mang tên Bác trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

* Cùng ngày, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin về “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”. Giáo sư Hoàng Chí Bảo phân tích rõ hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi và giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định, sau 50 năm những tư tưởng cao quý của Bác trong Di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước mà còn trong lòng bạn bè quốc tế. 

Theo Giáo sư Hoàng Chí Bảo, những nội dung về đoàn kết, thống nhất trong Đảng; quan tâm chăm lo xây dựng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về nhân dân lao động... luôn được xem là những trọng điểm để các cấp, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện trong suốt 50 năm qua.

Năm 2019, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm ngày Bác mất và 50 năm thực hiện Di chúc của Người cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi rọi lại mình, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Người.

A.Tuấn - Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Chia sẻ bài viết