30/09/2022 - 08:26

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ:

Thực hiện đồng thời việc hỗ trợ học phí và thu học phí năm học 2022-2023 đảm bảo đúng quy định 

Năm học 2022-2003, HÐND TP Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HÐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023 (NQ06) và Nghị quyết số 07/2022/NQ-HÐND về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 (NQ07). Xung quanh việc ngành Giáo dục thành phố triển khai 2 nghị quyết này, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ, cho biết:

- Thực hiện Công văn số 3471/UBND-KGVX (ngày 31-8-2022) của UBND thành phố về việc tổ chức triển khai thực hiện NQ06, Công văn số 3472/UBND-KGVX (ngày 31-8-2022) của UBND thành phố về việc tổ chức triển khai thực hiện NQ07, Sở GD&ÐT thành phố đã ban hành Công văn số 2597/SGDÐT-KHTC (ngày 7-9-2022) về việc triển khai thực hiện NQ06 và Công văn số 2684/SGDÐT-KHTC (ngày 14-9-2022) về việc tổ chức triển khai thực hiện NQ07. Các văn bản này đã được các cơ sở giáo dục triển khai, quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức để tạo sự đồng thuận và phối hợp thực hiện 2 nghị quyết nêu trên.

Bên cạnh đó, để giúp các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện NQ06 và NQ07 đảm bảo đúng chủ trương của thành phố và các quy định hiện hành, ngày 27-9-2022, Sở GD&ÐT đã tổ chức Hội nghị triển khai NQ06, NQ07; dự hội nghị có hơn 115 đại biểu là lãnh đạo các phòng thuộc Sở GD&ÐT; lãnh đạo Phòng GD&ÐT quận, huyện; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và kế toán các các cơ sở giáo dục.

Xin ông cho biết cơ sở để ngành giáo dục tiến hành việc thu học phí và hỗ trợ học phí đối với học sinh năm học 2022-2023 nhằm tạo sự đồng thuận trong phụ huynh?

 

- NQ06 và NQ07 quy định rất rõ về đối tượng áp dụng, mức học phí, mức hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và thời gian hỗ trợ. Các cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời việc hỗ trợ học phí và thu học phí năm học 2022-2023 đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động để tranh thủ sự phối hợp, hỗ trợ và đồng thuận của cha mẹ học sinh khi thực hiện các thủ tục, quy trình về thu học phí và hỗ trợ học phí năm học 2022-2023; đảm bảo việc thực hiện vừa đúng quy định pháp luật, vừa đảm bảo nguồn thu học phí, đồng thời thể hiện, phát huy được tính nhân văn của NQ07 trong việc chia sẻ với cha mẹ học sinh, giảm bớt gánh nặng về chi phí.

Vậy các đơn vị sẽ thực hiện thu học phí như thế nào và việc hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 được tiến hành ra sao, thưa ông?

- Ðối với việc thu học phí năm học 2022-2023 theo NQ06, các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Ðiều 12 Nghị định số 81/2021/NÐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ, cụ thể: “Học phí được thu định kỳ hằng tháng; nếu người học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học”.

Ðối với việc hỗ trợ học phí năm học 2022-2023, thời gian được hưởng hỗ trợ học phí theo thời gian học thực tế, không quá 9 tháng/năm học và chi trả 2 lần trong năm: lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11-2022, lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4-2023. Hiện tại, Sở GD&ÐT, Phòng GD&ÐT quận, huyện đang tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Sở GD&ÐT, Phòng GD&ÐT quận, huyện tiếp tục theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện 2 nghị quyết nêu trên của các cơ sở giáo dục để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Xin cảm ơn ông!

Theo NQ06, mức thu và vùng thu học phí đối với các cấp học từ mầm non đến THPT ở khu vực phường, thị trấn là 300.000 đồng/tháng/học sinh. Ở xã, học sinh mầm non đến cấp THCS là 100.000 đồng/tháng/học sinh; học sinh THPT là 200.000 đồng/tháng/học sinh. Mức học phí đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số: ở thị trấn Cờ Ðỏ, phường Châu Văn Liêm, phường Tân An là 80.000 đồng/tháng/học sinh mầm non, tiểu học, 110.000 đồng/tháng/học sinh THCS, 160.000 đồng/tháng/học sinh THPT; ở các xã Thới Xuân, Thới Ðông, Ðông Thắng là 50.000 đồng/tháng/ học sinh mầm non, tiểu học, THCS và 100.000 đồng/tháng/học sinh THPT. Học sinh tiểu học ở các trường công lập không phải đóng học phí.

NQ07 quy định mức hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023 theo NQ06. Nguồn hỗ trợ được thực hiện bằng ngân sách nhà nước của thành phố; với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 309 tỉ đồng.

B.Kiên (thực hiện)

Chia sẻ bài viết