28/11/2022 - 20:13

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học 

(CT) - Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 637-CV/TU về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành phố”.

Học sinh Trường Tiểu học An Thới 2 trải nghiệm tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư. Ðồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc xây dựng, phát triển văn hóa nói chung và văn hóa ứng xử nói riêng trong trường học; chú trọng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, góp phần giữ gìn nề nếp, kỷ cương, gương mẫu trong giảng dạy và học tập, hình thành môi trường ứng xử văn hóa, văn minh, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả văn hóa ứng xử trong trường học theo Quyết định số 1299/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” và các nội dung trong Quyết định số 1895/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết