06/04/2019 - 09:53

Sinh viên ĐBSCL có “Không gian Đổi mới dành cho Nhà sáng chế”

(CT) - Sáng 5-4, Dự án USAID BUILD-IT và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức ra mắt “Không gian Đổi mới dành cho Nhà sáng chế” (MIS). MIS ra đời với mục đích hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của sinh viên khu vực ĐBSCL.

MIS được đặt tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Trường Đại học Cần Thơ, là không gian đa ngành, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Ngoài ra, MIS còn là cầu nối doanh nghiệp và trường đại học trong triển khai các hoạt động giảng dạy mang tính hợp tác. Không gian làm việc của MIS bao gồm: Xưởng kim loại, Xưởng gỗ, Điện tử, Không gian làm việc nhóm. MIS đi vào hoạt động tại Trường Đại học Cần Thơ sẽ giúp sinh viên, doanh nhân trẻ và giảng viên khu vực ĐBSCL có thể tiếp cận được với các máy in 3D, máy cắt laser và các công cụ công nghệ cao khác. Qua đó cùng nhau hợp tác để thiết kế, xây dựng, chế tạo các nguyên mẫu sản phẩm và giải pháp đổi mới dựa trên nền tảng kỹ thuật với mục tiêu phục vụ cho cộng đồng.

USAID BUILD-IT là Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. MIS tại Trường Đại học Cần Thơ là không gian thứ 3 được dự án hỗ trợ xây dựng, trước đó là MIS tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết