Chia sẻ:

Di sản đờn ca vào trường học

Chương trình sinh hoạt ngoại khóa giới thiệu, quảng bá đờn ca tài tử và cải lương trong trường học do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, các em học sinh được các nghệ nhân đờn ca tài tử giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của đờn ca tài tử, cải lương, các bài bản và nhạc cụ tiêu biểu…

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH- NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI