• ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ស្រុក​ជន​បទ​ថ្មី​

  ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ស្រុក​ជន​បទ​ថ្មី​

  ស្រុក​មីស្វៀង​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង​៣​០%។​ បាន​ខេត្ត​ជ្រើស​ធ្វើ​ជាស្រុក​គំ​រូ​ ក្នុង​ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ ស្រុក​បាន​កំ​ណត់​ច្បាស់​នេះ​ជាគោល​ការ​ណ៍​ធំ​របស់​បក្ស​និង​រដ្ឋ​ នាំ​មក​ជីវភាព​កាន់​តែល្អ​ប្រ​សើរ​ជូន​កសិករ​ជន​បទ​

 • តម្រូវ​ការ​ជំនួយ​កម្លាំង​ដើម្បី​ពង្រីក​របរធ្វើ​ងៀត​ត្រី​កន្ធរ​នៅ​ថើយ​ថា​ញ់ A

  តម្រូវ​ការ​ជំនួយ​កម្លាំង​ដើម្បី​ពង្រីក​របរធ្វើ​ងៀត​ត្រី​កន្ធរ​នៅ​ថើយ​ថា​ញ់ A

  ភូមិ​របរធ្វើ​ងៀត​ត្រី​កន្ធរ​នៅ​ថើយ​ថា​ញ់ A ឃុំ​ខាន់​ប៊ិ​ញតៃ ស្រុក​ត្រឹង​វ៉ាន់​ថើយ​ ខេត្ត​កាម៉ាវ មាន​ប្រ​ជា​ជន​ប្រ​កប​របរនេះ​ជាង​២​០គ្រួ​សារ​ ភាគ​ច្រើន​ជាជន​ជាតិ​ខ្មែរ​។​ ទោះ​បីផលិត​ផលនេះ​មាន​ឈ្មោះ​បោះ​សម្លេង​លើទីផ្សា​រក៏​ដោយ​

 • ប្រ​សិ​ទ្ធភាព​ពីកម្ម​វិធី​១​៣​៥​

  ប្រ​សិ​ទ្ធភាព​ពីកម្ម​វិធី​១​៣​៥​

  ឃុំ​មិញ​យីវ ស្រុក​ហ្វាប៊ិ​ញ ខេត្ត​បាក​លីវ​ ជា តំ​បន់​ជ្រៅ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ បាន​រដ្ឋ​វិនិ​យោ​គកម្ម​វិធី​ ១​៣​៥​។​ មក​ទល់​ពេល​នេះ​ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជន​បទ​ក្នុង​ឃុំ​ត្រូវ​បាន​វិនិ​យោ​គ ប្រ​ព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​ ត្រូវ​បាន​ធានា​ បម្រើ​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​ការ​បង្ក​បង្កើន​ផល

 • លំ​នឹង​ជីវភាព​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​ដែល​លំ​បាក​

  លំ​នឹង​ជីវភាព​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​ដែល​លំ​បាក​

  យោង​តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ ង្វៀន​ហ្វាង​ទ្រីវ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​ឱ្យ​ដឹង​៖ ស្ថាន​ភាព​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​ កំ​ពុង​បង្ក​ការ​លំ​បាក​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ក្នុង​តំ​បន់​ ។​ ហេតុ​នោះ​ ប្រ​ព័ន្ធ​ទឹក​ស្អាត​ត្រូវ​បាន​ខេត្ត​វិនិ​យោ​គសម្រាប់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ បាន​រួម​ចំ​ណែក​ក្នុង​ការ​លំ​នឹង​ជីវភាព​របស់​ប្រ​ជា​ជន​។​

 • លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ជន​បទ​ថ្មី​

  លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ជន​បទ​ថ្មី​

  ហ្វាឡឺវ ជាឃុំ​ដែល​មាន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​កររបស់​ក្រុង​វីថា​ញ់ ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​។​ ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ គឺ​ជាបុព្វ​បទ​ដើម្បី​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ មាន​លក្ខណៈ​ឈាន​ឡើង​ធ្វើ​មាន​។​

 • ផ្តោត​ទៅ​លើគម្រោង​ផែន​ការ​ បណ្តុះ​បណ្តា​ល​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​

  ផ្តោត​ទៅ​លើគម្រោង​ផែន​ការ​ បណ្តុះ​បណ្តា​ល​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​

  អា​នយ៉ាង​៖ យោង​តាម​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អា​នយ៉ាង​ ការ​ងារ​គម្រោង​ផែន​ការ​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ ត្រូវ​បាន​ ខេត្ត​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុ​វត្ត​តាំង​ពីកំ​ពុង​សិក្សា​នៅ​កម្រិត​ចំ​ណេះ​ទូទៅ

 • យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពង្រីក​បក្ខ​ជន​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​

  យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពង្រីក​បក្ខ​ជន​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​

  ជា​តំ​បន់​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ ស្រូប​អត្រា​ជា​ង៣​០​%នៃ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ រយៈ​កាល​កន្លង​ស្រុក​ហ្គក្វាវ ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ មិន​ត្រឹម​តែ​ផ្ដុំ​កម្លាំង​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ល្អ​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែ​ម​ទាំង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពង្រីក​បក្ខ​ជន​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ទៀ​ត​ផង​។​

 • ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ មាន​ផលិត​ផល​ OCOP ជា​ង​៨​០​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​

  ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ មាន​ផលិត​ផល​ OCOP ជា​ង​៨​០​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​

  សុក​ត្រាំង​ - យោង​តាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ក្រោយ​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិធី​ “ឃុំ​មួយ​ផលិត​ផល​មួយ​ (កម្ម​វិធី​ Ocop)” ចំ​ណូល​អា​ជីវ​កម្ម​នៃ​ក្រុម​ផលិត​ផល​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ Ocop កើន​មធ្យម​ភាគ​ពី ១​០​-៣​០​%។​

 • រដូវ​មាក់ប្រាង​នៅ​ប៊ិញមិញ​

  រដូវ​មាក់ប្រាង​នៅ​ប៊ិញមិញ​

  ចង្កោមផ្លែ​មាក់ប្រាង​ពណ៌​លឿង​ទុំ​ ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​លក់​តាម​បណ្តោយ​ដងផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៥​៤​ គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អា​រម្មណ៍​អ្នក​ដំណើរ​។​ នៅ​រដូវ​ក្តៅ​ រសជាតិ​ផ្អែម​នៃ​ផ្លែ​មាក់ប្រាង​ស្រស់​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​កម្ដៅ​បាន​យ៉ាង​លឿន​។​

 • ឃុំ​សា​ភៀង ខិត​ខំ​ក្នុង​ការ​ងារ​បំ​បាត់​ភាព​ក្រី​ក្រ

  ឃុំ​សា​ភៀង ខិត​ខំ​ក្នុង​ការ​ងារ​បំ​បាត់​ភាព​ក្រី​ក្រ

  ឃុំ​សា​ភៀង ស្រុក​ឡុង​មី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ ជា​ឃុំ​ក្រី​ក្រ លំ​បាក​របស់​ខេត្ត​ ។​ រយៈ​ពេល​កន្លង​ ដោយ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពីប្រ​ភព​ទុន​របស់​មជ្ឈិម​ ភូមិ​ភាគ​ និង​ការ​ខិត​ខំ​គិត​គូរ​របស់​រដ្ឋ​អំ​ណាច​ឃុំ​ ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ដោយ​ចីរ​ភាព

 • ជួយ​ជន​រួម​ជាតិ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទម្លាប់​ផលិត​កម្ម​

  ជួយ​ជន​រួម​ជាតិ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទម្លាប់​ផលិត​កម្ម​

  រយៈ​ពេល​កន្លង ក្រុង​កឹង​ធើ​ បាន​ផ្តុំ​កម្លាំង​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ជួយ​ឱ្យ​ជីវ​ភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​កាន់​តែ​វិវឌ្ឍន៍​ពីមួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​។​

 • កសាង​សាខា​បក្ស​ស្អាត​ស្អំ​ រឹង​មាំ​

  កសាង​សាខា​បក្ស​ស្អាត​ស្អំ​ រឹង​មាំ​

  ដោយ​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​មិន​ឈប់​ឈរ​ ៣​ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​ សាខា​បក្ស​ភូមិ​ព្រែក​ពិន្ទង ឃុំ​ភូមី ស្រុក​មីទូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ “សាខា​បក្ស​ស្អាត​ស្អំ​ រឹង​មាំ​ គំ​រូ​”។​