• លោក​ គឹមត្រឿង​ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

  លោក​ គឹមត្រឿង​ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

  ទោះ​ជា​ឆ្នាំ​នេះ​គាត់​មាន​អា​យុ​ ៧៦ ឆ្នាំ​ក៏​ដោយ​ ប៉ុន្តែ​លោក​ គឹមត្រឿង​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​វត្ត​ គងជ័យ​រឹង​ឫទ្ធិ​ស័ក (ផ្នោ​រកំ​បុត​) ឃុំ​ហ្វា​ឡើយ​ ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​

 • ទ្រឿង​ខាញ់​ ឈាន​ដល់​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​កម្រិត​ខ្ពស់​

  ទ្រឿង​ខាញ់​ ឈាន​ដល់​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​កម្រិត​ខ្ពស់​

  ឆ្នាំ​ ២០១៥ ទ្រឿង​ខាញ់​ជា​ឃុំ​ដំ​បូង​របស់​ស្រុក​ឡុង​ភូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​។​ បច្ចុប្បន្ន​ ក្រៅ​ពី​ប្រ​ភព​វិនិ​យោគ​របស់​រដ្ឋ​

 • លោក​គ្រូ​សុខា​ អស់​ពី​ចិត្ត​នឹង​ការ​ងារ​អប់​រំនៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

  លោក​គ្រូ​សុខា​ អស់​ពី​ចិត្ត​នឹង​ការ​ងារ​អប់​រំនៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

  រយៈ​ពេល​ ២០ ឆ្នាំ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​ការ​ងារ​អប់​រំ លោក​គ្រូ​ចៅ​មុនី​សុខា​ តែង​អស់​ពី​ចិត្ត​ចំ​ពោះ​ការ​ងារ​អប់​រំនៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ តំ​បន់​ភ្នំ​ទ្រី​តូង​ ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​។​

 • យុវ​ជន​ខ្មែរ​ បង្កើត​អា​ជីព​នៅ​នឹង​ស្រុក​កំ​ណើត​

  យុវ​ជន​ខ្មែរ​ បង្កើត​អា​ជីព​នៅ​នឹង​ស្រុក​កំ​ណើត​

  ពេល​បាន​ជំ​នួយ​ទុន​ពី​កម្ម​វិធី​ “ជំ​នួយ​យុវជន​ខ្មែរ​ផ្ដើម​អា​ជីព​” របស់​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​កេ​សាច់ បង​ត្រឹង​អ៊ុក នៅ​ភូមិ​អា​ង​​ ឃុំ​ថើយ​អាង​ហោយ​ ស្រុក​កេ​សាច់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ អនុវត្ត​ទម្រង់​ដាំ​ល្ហុង​។​

 • គិត​គូរ​ឱ្យ​កូន​រៀន​សូត្រ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​

  គិត​គូរ​ឱ្យ​កូន​រៀន​សូត្រ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​

  មក​កាន់​ភូមិ​ត្រា​បេត ឃុំ​ថាម​ដូង​ ស្រុក​មីស្វៀង​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ សួរ​រក​លោក​តាំង​ហ្វា​ទ្វឹង​ មាមីង​បង​ប្អូន​អ្នក​ណា​ក៏​ស្គាល់​ទាំង​អស់​។​

 • បង្កើន​តម្លៃ​កសិផល​

  បង្កើន​តម្លៃ​កសិផល​

  កម្ម​វិធី​ឃុំ​មួយ​ផលិត​ផល​មួយ​ (កម្ម​វិធី​ OCOP) កំ​ពុង​បាន​ភូមិ​ភាគ​នា​នា​ក្នុង​ស្រុក​ថើយ​ប៊ិញ ខេត្ត​កាម៉ាវ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ ហើយ​រំពឹង​ថា​ នឹង​បង្កើន​តម្លៃ​កសិផល​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។​

 • កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​កម្រិត​ខ្ពស់​

  កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​កម្រិត​ខ្ពស់​

  គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​បាក​លីវ​ ខេត្ត​បាក​លីវ​ បាន​ដាក់​ចេញ​ផែន​ការ​លេខ​ ១៤៥ ស្តីពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​កសាង​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​ចំ​នួន​ ៣ គឺវិញ​ត្រាច់ វិញ​ត្រាច់​ដុង​ និង​ហ៊ីប​ថាញ់ សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​កម្រិត​ខ្ពស់​។​

 • អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​រួម​ចំ​ណែ​ក​កសាង​និង​ពង្រឹង​ផែន​មហា​សាម​គ្គី​ជន​ជាតិ​

  អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​រួម​ចំ​ណែ​ក​កសាង​និង​ពង្រឹង​ផែន​មហា​សាម​គ្គី​ជន​ជាតិ​

  អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​សហគមន៍ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​គោ​រពតាម​ គោ​លការណ៍​របស់​បក្ស​ គោ​លនយោ​បាយ​ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ខ្នះ​ខ្នែង​ចូល​រួម​សកម្ម​​ ភាព​រ​បស់ភូមិ​ភាគ​។​

 • ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ អា​ស្រ័យ​ការ​ដាំ​ដំ​ណាំ​

  ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ អា​ស្រ័យ​ការ​ដាំ​ដំ​ណាំ​

  កាល​ពី​ ៥ ឆ្នាំ​មុន​ គ្រួ​សារ​បង​ថាច់​ថឿន ជាគ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រមួយ​ខ្វះ​ដី​ផលិត នៅ​ភូមិ​អំ​ពាំង​សាន្ត​ ឃុំ​ទ្រឿង​-ថ ស្រុក​កូវ​ង៉ាង​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ អា​ស្រ័យ​មាន​បទ​ពិ​សោធន​៍ដាំ​ដំ​ណាំ​កាល​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ឈ្នួល​នៅ​ដុង​ណាយ ឡុង​អាង​។​ល។

 • ក្តី​សង្ឃឹម​នៃ​ទម្រង់​ចិញ្ចឹម​ពពែ​ចង​សម្ព័ន្ធ​

  ក្តី​សង្ឃឹម​នៃ​ទម្រង់​ចិញ្ចឹម​ពពែ​ចង​សម្ព័ន្ធ​

  ទម្រង់​ចិញ្ចឹម​ពពែ​ មាន​ការ​ចង​សម្ព័ន្ធ​ធានា​ប្រ​មូល​ទិញ​ នៅ​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ គឺជា​ទិស​ដៅ​ថ្មី​ជួយ​ឱ្យ​គ្រួ​សារ​ជាច្រើន​ស្ងប់​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចិញ្ចឹម​ និង​ពង្រីក​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​។​

 • "ចង់​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ត្រូវ​ខ្លាច​ក្រ"

  "ចង់​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ត្រូវ​ខ្លាច​ក្រ"

  នោះ​គឺជា​សម្តី​របស់​ពូឡឹម​កា នៅ​ភូម​ង៉ាង​រ៉ូ ២ ឃុំ​ដាយ​អឹង ២ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ខណៈ​ពេល​រំលឹក​ដល់​ជីវ​ភាព​ក្រី​ក្រ​កាល​ពី​មុន​នេះ​។​ ហេតុ​តែ​ខ្លាច​ក្រ ទើប​ពូឡឹម​កា ខិត​ខំ​ពុះ​ពារ​ឈាន​ឡើង​ដើម្បី​មាន​ជីវ​ភាព​ធូរ​ធារ​ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ​។​

 • ប្រឹង​ប្រែង​ចាក​ភាព​ក្រី​ក្រ ឈាន​ឡើង​ធ្វើ​មាន​

  ប្រឹង​ប្រែង​ចាក​ភាព​ក្រី​ក្រ ឈាន​ឡើង​ធ្វើ​មាន​

  ស៊ូ​ទ្រាំ​លំ​បាក​ប្រ​កប​ការ​ងារ​រក​ទទួល​ទាន​ និង​ជ្រើស​រើស​ទម្រង់​រក​ស៊ី​សម​ស្រប​នឹង​លក្ខណៈ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​ ប្ដី​ប្រ​ពន្ធ​បង​ស្រី​ធី​ម៉ាញ់ នៅ​ភូមិ​ ៥ ឃុំ​សាភៀង ស្រុក​ឡុង​មី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ឈាន​ឡើង​ធ្វើ​មាន​។​