• គប្បី​ផ្តុំ​កម្លាំង​ដើម្បី​អនុ​វត្ត​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​

  គប្បី​ផ្តុំ​កម្លាំង​ដើម្បី​អនុ​វត្ត​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​

  ​ឆ្នាំ​២០១៨​ គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយនឹង​ស្ថាប័​ន​នា​នា​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព្រម​ៗ​គ្នានូ​វគោល​ន​​យោ​បាយ​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​កែ​លម្អ​និង​លើក​ម្ពស់​ជីវ​ភាពសម្ភារៈ​ និង​ស្មារ​តី​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត ហើយ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​លទ្ធ​ផល​ដ៏​សំ​ខាន់​ជា​ច្រើន​។

 • ជំ​រុញ​ការ​ងារ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

  ជំ​រុញ​ការ​ងារ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

  ឆ្នាំ​កន្លង ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ខ្នះ​ខ្នែង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ប្រ​កប​​ដោ​ប្រ​សិទ្ធភាព​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ វិ​និ​យោគ​អ​ភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជ​រួមជាតិ​ខ្មែរ​ ។ ផ្តើម​ពី​នោះ​ រួម​ចំ​ណែក​ជំ​រុញ​ជន​បទ​តំ​បន់​ជន​រួមជាតិ​ ខ្មែរ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី ជីវ​ភាពមា​មីង​ខ្មែរ​បាន​លើក​កម្ពស់​ កម្រិត​ប្រ​ជា​បញ្ញា​​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយថ្ងៃ​បាន​កើន​ឡើង​។

 • ស​កម្ម​គិត​គូរ​ដល់​អ្នក​ក្រ

  ស​កម្ម​គិត​គូរ​ដល់​អ្នក​ក្រ

  ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង ឃុំ​អាង​ហ៊ីប ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ខិត​ខំកៀរ​គរ​ប្រ​ភព​ទុន​ផ្សេង​ៗ​ដើម្បី​ឧបត្ថម្ភ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ ពិ​សេស​គឺ​គ្រួ​សារ​ជន​រួមជាតិ​ខ្មែរ​ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​។ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ ឃើញ​ថា​ជីវ​ភាពរបស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​បាន​ឈាន​ឡើង​ជា​លំ​ដាប់​។

 • មាន​​​​គោល​ន​យោ​បាយ​ជា​ច្រើន​គិត​គូរ​ពី​ជីវ​ភាព​ជូន​អ្នក​ក្រ

  មាន​​​​គោល​ន​យោ​បាយ​ជា​ច្រើន​គិត​គូរ​ពី​ជីវ​ភាព​ជូន​អ្នក​ក្រ

  រយៈ​ពេល​កន្លង ខេត្ត​សុក​ត្រាំង មាន​គោលន​យោ​បាយ​ជា​ច្រើន​គិត​គូរដល់​គ្រួ​សារ​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រ។​ ផ្តើម​ពី​នោះ ជួយ​ឲ្យ​គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រាប់ រយ​ពាន់​គ្រួ​សារ​មាន​លំ​នៅ​ឋាន មាន​លក្ខ​ណ​សម្បត្តិ​ពង្រីក​សេដ្ឋ​កិច្ច លើក​ស្ទួយជី​វ​ភាព​គ្រួ​សារ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​។

 • សុក​ត្រាំង​ មាន​ឃុំ​ចំ​នួន​៣២​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី

  សុក​ត្រាំង​ មាន​ឃុំ​ចំ​នួន​៣២​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី

  ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ទើប​រៀប​ចំ​ពី​ធី​ទទួល​ស្គាល់​ឃុំ​អាន​ហ៊ីប ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ និង​ឃុំ​វៀន​ប៊ិញ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​។ គិត​មក​ទល់នឹង​បច្ចុប្បន្ន ទូ​ទាំង​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​មាន​ឃុំ​ចំ​នួន​៣២ បាន​ទ​ទួល​ស្គាល់ជា​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី។ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ខិត​ខំ​ដល់​ឆ្នាំ​២០២០ ទូ​ទាំង​ខេត្ត​មាន ធាង​៥០​%ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ ចំ​នួន​ឃុំ​ក្រៅ​ពី​នោះ សម្រេចចាប់​ពី​១៥​លក្ខ​ឋាន​ឡើង​។

 • ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​កម្ម​វិ​ធី​១៣៥

  ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​កម្ម​វិ​ធី​១៣៥

  ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ខ្នះ​ខ្នែង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ។ ក្នុង​នោះ កម្ម​វិ​ធី​១៣៥ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ បាន​វិ​និ​យោគ​អភិ​វឌ្ឍ​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​នៅ​បណ្តា​ឃុំ​នា​នា​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ ទាំង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​​និង​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គ​ម​។​

 • ឧបត្ថម្ភ​ប្រ​ជា​ជន​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​

  ឧបត្ថម្ភ​ប្រ​ជា​ជន​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​

  តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ចៅ​អាន​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​​ខេត្ត​អា​​ន​យ៉ាង មាន​គោល​ការណ៍ គោល​ន​យោ​បាយ​ពិ​សេស​ៗ​ជា​ច្រើន​របស់​រដ្ឋ​ចំ​ពោះ​ជនរួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ ពង្រីក​​នូវ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។

 • ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រួម​បញ្ចូល​ទៅ​នឹង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​រួម​

  ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រួម​បញ្ចូល​ទៅ​នឹង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​រួម​

  ក្រុង​កឹង​ធើ មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​២៧ជន​ជាតិ​ ដោយ​មាន​គ្រួ​សារ​ចំ​នួន​៨.៧៨០ ជា​មួយ​នឹង​ចំ​នួន​មនុស្ស​ប្រ​មាណ​៣៨.​៩៣០​នាក់ ស្រូប​អត្រា​៣,១១​%​នៃ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​រួម​ទូ​ទាំង​​ក្រុង​។ ក្នុង​នោះ ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ ស្រូប​អត្រា​៥៨,៣​% ជន​ជាតិ​ចិន ស្រូប​អត្រា​៤០,៨​% នៃ​ចំ​នួន​​រួម​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។ល។

 • ពិ​ធី​សម្ពោធ​ស្ពាន​បេ​តុង​មួយ​​ខ្សែ​នៅ​ភូមិ​បត់​ចែក​

  ពិ​ធី​សម្ពោធ​ស្ពាន​បេ​តុង​មួយ​​ខ្សែ​នៅ​ភូមិ​បត់​ចែក​

  ស្រប​ក្នុង​ឱ​កាស​ទិ​វា​បុណ្យ​ម​ហា​សាម​គ្គី​ទូ​ទាំង​ជន​ជាតិ​កន្ល​ង​ហើយ​ ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ភូមិ​បត់​ចែក​ ឃុំ​លឿង​ហ្វា ​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់​ បាន​ធ្វើ​ពិ​ធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ស្ពាន​បេ​តុង​មួយ​ខ្សែ​ (រូប​ថត​)​។

 • ស​កម្ម​ភាព​ជា​ច្រើន​គិត​គូរ​ដល់​អ្នក​ក្រ

  ស​កម្ម​ភាព​ជា​ច្រើន​គិត​គូរ​ដល់​អ្នក​ក្រ

  មានក្រុម​ហ៊ុន​ អា​ជីវ​កម្ម​ និង​សប្បុ​រស​ជន​ច្រើន​ មាន​កម្ម​វិ​ធី​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ពិ​សេស​គឺ​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។ ផ្តើម​ពី​នោះ មាន​គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើន​ មាន​កន្លែង​រស់​នៅ​លំ​នឹង​ មាន​លក្ខណៈ​បង្ក​បង្កើន​ផល​ ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​រួម​ចំ​ណែក​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ក្នុង​ខេត្ត​។

 • ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ចលនា​”ប្រ​ជា​ចលនា​ដ៏​ប៉ិន​ប្រ​សប់​”

  ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ចលនា​”ប្រ​ជា​ចលនា​ដ៏​ប៉ិន​ប្រ​សប់​”

  អស់​រយៈ​ពេល​៣​ឆ្នាំ​អនុ​វត្ត​សារ​លិ​ខិត​លេខ​៨០-CV​/TU របស់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ខេត្ត​កៀន​យ៉ាង​ ស្ដី​ពី​ការ​បន្ត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ អនុ​វត្តន៍​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ ” ប្រ​ជា​ចលនា​ដ៏​ប៉ិន​ប្រ​សប់​ ” ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​ន​យោ​បាយ​ស្រុក​យ៉ាង​ថាញ់​ សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​យ៉ាង​គាប់​ប្រ​សើរ​។

 • បង្កើត​ស្នា​ដៃ​អំ​ណរ​ម​ហា​សន្និ​បាត​រណ​​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ គ្រប់​​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​

  បង្កើត​ស្នា​ដៃ​អំ​ណរ​ម​ហា​សន្និ​បាត​រណ​​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ គ្រប់​​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​

  រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ស្រុក​ថ្កូវ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​បំ​ផុស​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង ពិ​សេស​ដើម្បី​បង្កើត​ស្នា​ដៃ​អំ​ណរ​ម​ហា​សន្និ​បាត​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​គ្រប់​លំ​ដាប់​ ថ្នាក់ ឈាន​ដល់​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​នៃ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម លើក​ IX អា​ណត្តិ​កាល​២០១៩ -​ ២០២៤​។