• ជួយ​សមា​ជិក​ខ្មែរ​ឈាន​ឡើង​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ

  ជួយ​សមា​ជិក​ខ្មែរ​ឈាន​ឡើង​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ

  សមាគម​កសិករ​សង្កាត់​ ៩ តែង​លើក​ស្ទួយ​ការ​ជំរុញ​ផ្លាស់​ថ្មី​ លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ និង​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ចលនា​កសិករ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ផលិត​កម្ម​និង​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ពូកែ​ សាម​គ្គី​ជួយ​គ្នា​ធ្វើ​មាន​ និង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ដោយ​ចីរ​ភាព​។​

 • ចំ​ណុច​ថ្មី​នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​វិសោ​ធន​កម្ម​

  ចំ​ណុច​ថ្មី​នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​វិសោ​ធន​កម្ម​

  សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​វិសោ​ធន​កម្ម​ ជំនួស​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ឆ្នាំ​ ២០១៣ មាន​ចំ​ណុច​ថ្មី​ៗ​មួយ​ចំ​នួន​ ដូច​៖ ចោល​ខ្ទង់​តម្លៃ​ដី​; វិសោ​ធន​កម្ម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ដី​ធ្លី​ ផ្តល់​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ កម្ម​សិទ្ធិ​លើ​ផ្ទះ​និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ផ្សេង​ៗ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ដី​; បំ​ពេញ​បន្ថែម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​អំ​ពី​រយៈ​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​។​ល។​

 • បាក​លីវ​ អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​តប​ស្នង​សង​គុណ​

  បាក​លីវ​ អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​តប​ស្នង​សង​គុណ​

  ខេត្ត​បាក​លីវ​ តែង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​និង​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​តប​ស្នង​សង​គុណ​ គិត​គូរ​ដល់​អ្នក​មាន​គុណ​បំ​ណាច់​ និង​សាច់​ញាតិ​អ្នក​មាន​គុណ​បំ​ណាច់​ក្នុង​ខេត្ត​។​

 • ទទួល​មត៌ក​ជា​រថ​យន្ត ត្រូវ​បង់​ព័ន្ធ​ទេ?

  ទទួល​មត៌ក​ជា​រថ​យន្ត ត្រូវ​បង់​ព័ន្ធ​ទេ?

  ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ប្រើ​ប្រាស់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​និយាយ​រួម​ រថ​យន្ត​ទោ​ចក្រ​យាន​យន្ត​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ មាន​ករណី​ជា​ច្រើន​គឺ​ម្ចាស់​កម្ម​សិទ្ធិ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​បាន​ស្លាប់​។​ ការ​ទទួល​មត៌​កក៏​បាន​ច្បាប់​កំ​ណត់​ជាក់​ ស្ដែង​ច្បាស់​លាស់​។​ ក៏​ប៉ុន្តែ​ មាន​ករណី​ជា​ច្រើន​នៅ​មាន​ការ​ងឿង​ឆ្ងល់​ចំ​ពោះ​សេចក្តី​កំ​ណត់​ពី​ការ​បង់​ព័ន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ និង​ព័ន្ធ​ប្រ​ថាប់​ត្រា​ នៅ​ពេល​ទទួល​មត៌ក។​

 • ជួយ​មា​មីង​ខ្មែរ​លំ​នឹង​ជីវ​ភាព​

  ជួយ​មា​មីង​ខ្មែរ​លំ​នឹង​ជីវ​ភាព​

  អា​ស្រ័យ​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​និង​ទាន់​ពេល​របស់​រដ្ឋ​ បាន​ជួយ​ឱ្យ​គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ស្រុក​ភុង​ហ៊ីប ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ លំ​នឹង​ជីវ​ភាព​។​

 • ការ​ចែក​កេរ​មត៌ក​តាម​ច្បាប់​

  ការ​ចែក​កេរ​មត៌ក​តាម​ច្បាប់​

  ការ​ចែក​កេរ​មត៌ក​និយាយ​រួម​ និង​ចែក​កេរ​មត៌ក​ជា​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​ កម្ម​សិទ្ធិ​ផ្ទះ​ និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ផ្សេង​ៗ​ជាប់​ជា​មួយ​ដី​និយាយ​ ដោយ​ឡែក​ បាន​ច្បាប់​បែង​ចែក​យ៉ាង​ច្បាស់​ ជាក់​ស្ដែង​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​មត៌ក ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ ជៀស​វាង​វិវាទ​ដែល​មិន​គួរ​កើត​មាន​។​

 • បាក​លីវ​ ជំរុញ​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ច្បាប់​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​ ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​

  បាក​លីវ​ ជំរុញ​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ច្បាប់​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​ ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​

  ខេត្ត​បាក​លីវ​ ទើប​រៀប​ចំ​ពិធី​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​កម្ម​វិធី​សហការ​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ ច្បាប់​ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​ ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ ធានា​រ៉ាប់​រង​និកម្ម​ភាព​ សំ​ដៅ​ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​សកម្ម​ចូល​រួម​។​

 • ជំរុញ​មាំ​សកម្ម​ភាព​ជំនួយ​គតិ​យុត្តិ​ដល់​កុមារ​

  ជំរុញ​មាំ​សកម្ម​ភាព​ជំនួយ​គតិ​យុត្តិ​ដល់​កុមារ​

  សកម្ម​ភាព​ជំនួយ​គតិ​យុត្តិដល់​កុមារ​ ត្រូវ​បាន​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ជំនួយ​ច្បាប់​រដ្ឋ​នៃ​ក្រុង​កឹង​ធើ​អនុវត្ត​ដោយ​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​ រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​ស្មារតី​យល់​ដឹង​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​ ថែទាំ​និង​អប់រំ​កុមារ​។​

 • ខិត​ខំ​អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​

  ខិត​ខំ​អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​

  យោង​តាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​ជា​វិជ្ជ​មាន​ជា​ច្រើន​។​ នេះ​ជា​បុព្វ​បទ​ដើម្បី​ក្រុង​ជំ​រុញ​ការ​អនុវត្ត​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ​។​

 • ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​ “ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​ ២ ” នៅ​ហូវ​យ៉ាង​

  ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​ទម្រង់​ “ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​ ២ ” នៅ​ហូវ​យ៉ាង​

  ទម្រង់​ “ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​ ២” (ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន​ និង​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​”ផ្ដល់​ប្រាក់​កម្ចី​ខុស​ច្បាប់​”) បាន​បង្កើត​កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​ ២០១៩ នៅ​ភូមិ​ថាញ់​ភូ ឃុំ​ហ្វា​លឺវ ក្រុង​វីថាញ ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ ទប់ស្កាត់​ទាន់​ពេល​នូវ​បាប​គ្រោះ​និង​បទ​ល្មើស​ទាំង​នេះ​។​

 • អាង​យ៉ាង​ វិនិ​យោគ​អភិវឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​

  អាង​យ៉ាង​ វិនិ​យោគ​អភិវឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​

  ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ព្រម​ៗ​គ្នា​ និង​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គម្រោង​ គោល​នយោ​បាយ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ គួបផ្សំ​នឹង​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​។​

 • អនុ​ផល​​កសិកម្ម​ក្បែរ​មណ្ឌល​តាំង​ទីលំ​នៅ​និង​ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​សំ​ខាន់​ៗ​ នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ ៣ លាន​ដុង​

  អនុ​ផល​​កសិកម្ម​ក្បែរ​មណ្ឌល​តាំង​ទីលំ​នៅ​និង​ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​សំ​ខាន់​ៗ​ នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ ៣ លាន​ដុង​

  (Chinhphu.vn) - ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ឡេ​វ៉ាន់​ថាញ់ ទើប​តែ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤៥/២០២២/NĐ-CP បញ្ញត្តិ​អំ​ពី​ការ​ពិន័យ​រដ្ឋ​បាល​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ ក្នុង​នោះ​មាន​ចែង​យ៉ាង​ច្បាស់​ពី​កម្រិត​ ពិន័យ​ចំ​ពោះ​បទ​ល្មើស​ដែល​ចែង​អំ​ពី​ការ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ក្នុង​ការ​ផលិត​កសិកម្ម​។