• អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​

  អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​

  រយៈ​ពេល​កន្លង​ ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​អា​ង​និញ ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​បំ​ពាក់​បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ទំ​នើប​ៗ​ និង​កង​ជួរ​បុគ្គ​លិក​មាន​បទ​ពិសោធន៍

 • ម្ចាស់​ការ​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​

  ម្ចាស់​ការ​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​

  លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ គណៈ​ជន​ជាតិ​ បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​ការិ​យាល័យ​ជន​ជាតិ​ក្រោម​ឱវាទ​ និង​កម្មា​ភិបាល​ទទួល​បន្ទុក​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ បង្កើន​កិច្ច​សហកា​រជាមួយ​នឹង​កង​ជួរ​សហកា​រី​សុខា​ភិបាល

 • វះកាត់​ផ្លាស់​សន្លាក់ឆ្អឹង​ត្រគាក ដល់​អ្នក​ជំ​ងឺ​វ័យ​ចំ​ណា​ស់​២​នាក់

  វះកាត់​ផ្លាស់​សន្លាក់ឆ្អឹង​ត្រគាក ដល់​អ្នក​ជំ​ងឺ​វ័យ​ចំ​ណា​ស់​២​នាក់

  កឹង​ធើ៖ តាម​ប្រ​ភព​ព័ត៌​មាន​ពី​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ មជ្ឈិម​កឹង​ធើ ឱ្យ​ដឹង​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ទើប​ធ្វើ​ការ​វះកាត់​ផ្លាស់​ សន្លាក់ឆ្អឹង​ត្រគាកដល់​អ្នក​ជំ​ងឺ​វ័យ​ចាស់​២​នាក់ ដែល​មាន​ ចង្វាក់​បេះ​ដូង​ដើរ​យឺត​។​

 • លើ​ក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធភាព​ ថែទាំ​សុខ​ភាព​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​

  លើ​ក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធភាព​ ថែទាំ​សុខ​ភាព​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​

  (អា​ង​យ៉ាង​) តាម​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អា​ង​យ៉ាង​ ខិត​ខំ​ដល់​ឆ្នា​ំ​២​០២​៤​ ខេត្ត​នឹង​មាន​ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​១​០០% ដើម្បី​លើ​ក​កម្ពស់​ប្រ​សិ​ទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​និយាយ​រួម​

 • យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​

  យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​

  តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថា​ច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង​ ប្រ​ព​័ន្ធ​សុខា​ភិបា​ល​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ មាន​ភាព​សុក្រឹត​ ឃុំ​ទាំង​១​៣​ /១​៣​ សុទ្ធ​សឹង​បា​នរដ្ឋ​វិនិ​យោ​គកសាង​ដំ​ណា​ក់​សុខា​ភិបា​ល​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជា​តិ។​ ផ្ដើម​ពី​នោះ​ បម្រើ​ការ​បា​នល្អ​តម្រូវ​ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​ និង​គុណ​ភាព​កាន់​តែ​បា​នលើ​ក​កម្ពស់​។​

 • ភ្លៀង​ដើម​ឆ្នាំ​ ចូរប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​បង្ការ​ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម​

  ភ្លៀង​ដើម​ឆ្នាំ​ ចូរប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​បង្ការ​ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម​

  បច្ចុ​ប្បន្ន​ ទូទាំង​ប្រ​ទេស​កំ​ពុង​ផ្តុំ​កម្លាំង​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​COVID-១​៩​។​ ឈាន​ ចូល​រដូវ​ភ្លៀង​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​អំ​ពី​ “ជំងឺ​ផ្ទួនលើជំងឺ​” ព្រោះ​ថា​ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម​ច្រើន​ផ្ទុះ​ឡើង​ពេល​ឈាន​ចូល​រដូវ​ភ្លៀង​។​ ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ក្រុង​បាន​ផ្តល់​អនុ​សាសន៍​ប្រ​ជា​ជន​ចូរ ប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​ចំ​ពោះ​ជំងឺ​នេះ​។​

 • ទឹក​ចិត្ត​របស់​កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ​វ័យ​ក្មេង​

  ទឹក​ចិត្ត​របស់​កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ​វ័យ​ក្មេង​

  ក្លឹប​គ្រូ​ពេទ្យ​វ័យ​ក្មេង​ ចំ​ណុះ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខា​ភិបាល​ស្រុក​ឡុង​ភូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​បង្កើត​នៅ​ឆ្នាំ​២​០១​២​។​ មក​ទល់​សព្វ​ថ្ងៃ​ ក្លឹប​គ្រូ​ពេទ្យ​វ័យ​ក្មេង​ បាន​បន្សល់​នូវ​ចំ​ណាប់​អា​រម្ម​ណ៍ល្អ​ជាច្រើន​ក្នុង​សហគម​ន៍ដោយ​សកម្ម​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​។

 • ចូរប្រ​យ័ត្ន​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​សារ​ធាតុ​គីមី​លាង​ជម្រះ​ ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវិដ-១​៩​

  ចូរប្រ​យ័ត្ន​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​សារ​ធាតុ​គីមី​លាង​ជម្រះ​ ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវិដ-១​៩​

  ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​វីរុស ដែល​បណ្តា​ល​ឱ្យ​កើត​ជំងឺ​រលាក​សួត​ (SARS-CoV-២​) យើង​គ្រប់​រូប​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​អនុ​សាសន៍​គប្បី​លាង​ដៃ​ជាប្រ​ចាំ​ និង​កម្ចាត់​មេរោគ​នៅ​លើវត្ថុ​ប្រើ​ប្រាស់​រួម​។​

 • អស់​ពីចិត្ត​ដើម្បី​អ្នក​ជំងឺ​

  អស់​ពីចិត្ត​ដើម្បី​អ្នក​ជំងឺ​

  អនុ​បណ្ឌិត​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ ត្រឿង​ទូត្រាច់ប្រ​ធាន​ផ្នែក​ជំងឺ​បេះ​ដូង​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ តែង​បាន​អ្នក​ជំងឺ​បេះ​ដូង​និង​មិត្ត​រួម​ការ​ងារ​គោរព​ស្រឡាញ់​។​ ពីព្រោះ​គាត់​មិន​ត្រឹម​តែពូកែ​ខាង​ជំនិញវិជ្ជា​ជីវៈ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ

 • លើក​កម្ពស់​ស្មារ​តី​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​រដូវ​ជំងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​

  លើក​កម្ពស់​ស្មារ​តី​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​រដូវ​ជំងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​

  ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ កម្ម​វិធី​សុខា​ភិបាល​ជាតិ​នៅ​តំ​បន់​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​រស់​នៅ​កុះ​ករលើភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ ក្រុង​កឹង​ធើ តែង​បាន​រដ្ឋ​អំ​ណាច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​។

 • ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ គឺ​ជាក្តី​រីក​រាយ​

  ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ គឺ​ជាក្តី​រីក​រាយ​

  បញ្ចប់​បរិញ្ញា​បត្រ​នៅ​សាក​លវិទ្យា​ល័យ​ឱសថ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ហូជីមិញ​ កាល​ពី​ឆ្នាំ​២​០០៣​ មិន​ដូច​មិត្ត​ភ័ក្តិ​វ័យ​ស្រករគ្នា​ ដែល​ស្វែង​រកឱកាស​រស់​នៅ​ទីក្រុង​ អ៊ូ​អរ​ រីឯ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ ចៅ​សុើងខាញ់​ ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​វិលត្រ​ឡប់​មក​ស្រុក​ទ្រីតូង​ ខេត្ត​អា​ង​យ៉ាង​។​ ពី​ព្រោះ​ ដូច​ដែល​គាត់​ឱ្យ​ដឹង​៖

 • នារី​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ដេរម៉ាស់ចែក​ចាយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ឆ្លង​ Covid-១​៩​

  នារី​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ដេរម៉ាស់ចែក​ចាយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ឆ្លង​ Covid-១​៩​

  តាម​ប្រ​សាសន៍​អ្នក​ស្រី​ឡឹម​ឡែហា ប្រ​ធាន​សមាគម​សហព័ន្ធ​នារី​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​៖ អនុ​វត្ត​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ឆ្លង​ Covid-១​៩​ សមាគម​សហព័ន្ធ​នារី​ស្រុក​គៀង​លឿង​ បាន​ចលនា​សប្បុរ​ស​ជន​ឧប​ត្ថម្ភ​ទឹក​ប្រាក់​បាន​៥​លាន​ដុង