15/02/2018 - 10:19

ពាំ​​នាំ​ “​និ​ទា​ឃរ​ដូវ​កក់​ក្ដៅ” ដល់​អ្នក​ក្រ

 ​ តំ​ណាងក្រុម​ហ៊ុនជូនអំណោយ​។

ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​រោងចក្រ​បៀរ​ Hei​neken វៀតណាម ទើប​រៀប​ចំ​ជូន​អំ​ណោយ​២៨៧​ចំ​ណែក​ដល់​គ្រួ​សារ​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​នៅ​ស្រុកឡុងម៉ី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង។ អំ​ណោយ​មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​គិតជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​៣០០.០០០​ដុង ក្នុង​នោះ​មាន​លុយ និង​វត្ថុ​ប្រើ​ប្រាស់​។ នេះ​ជា​លើក​ទី​៧ ក្រុម​​ហ៊ុន​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី “និ​ទា​ឃ​រដូវ​កក់​ក្ដៅ” នៅ​ខេត្ត​ក្រុង​ចំ​នួន​១៩​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​។ អំណោយ​រួម​មាន​៣.០០០​ចំ​ណែក គិត​​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ស​រុប​ជាង​១,២​ពាន់​លានដុ​ង ជួយ​ឲ្យ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ជា​ច្រើន​ទទួល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត​ង្វៀង​ដាង ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រ​កប​ដោយ​ភាព​កក់​ក្ដៅ។​

តា​ម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ឡឹម​ថាញ់​ហុង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិស្រុក​ឡុង​ម៉ី ក្នុង​ចំ​ណោម​គ្រួ​សារ​ទាំង​២៨៧ ដែល​បាន​ទ​ទួល​អំណោ​យ​មាន​គ្រួ​សារ​មា​មីង​ខ្មែរ ជា​ច្រើន​រស់​នៅលើ​ភូមិសាស្រ្ត​៕

                      ហា​លី​យ៉ាង​-វិ​មាន

ចែករំលែកអត្ថបទ