មហាសាមគ្គីជនជាតិ ទំនៀមទម្លាប់

19/12/2017 - 14:50

លក្ខ​ណៈ​ពិ​សេស​នៃ​ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង

ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​-កឹង​យ៉េី ប្រា​រព្ធ​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​៨ ចន្ទ​គតិ គឺ​ជា​ស​កម្ម​ភាព​វប្ប​ធម៌​ជំ​នឿ​ប្រ​ជា​ប្រិយ​នៅ​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ ត្រូវ​បាន​រក្សា​និង​អភិ​រក្ស​រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​។ សំ​ដៅ​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​​និង​រក្សា​ពិ​ធី​បុណ្យ​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ប្រ​ពៃ​ណី ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១៧​ត​ទៅ​ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​​អុង​-កឹង​យ៉េី បាន​ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ថ្នាក់​ក្រុង​៕

ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​-កឹង​យ៉េី ឆ្នាំ​២០១៧ បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ថ្នាក់​ក្រុង​។

ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​-កឹង​យ៉េី បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​បេតិក​ភ័ណ្ឌ​វប្ប​ធម៌​អរូ​បី​​ថ្នាក់​ជាតិ​។

 ពិ​ធី​កិច្ច​នៃ​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​-កឹង​យ៉េី​។

​ស​កម្ម​ភាព​ក្នុង​ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង-កឹងយ៉េី ឆ្នាំ​២០១៧​។

យោង៖ cinet.vn-ទីទុយ

ចែករំលែកអត្ថបទ