03/07/2023 - 16:10

កាម៉ាវ​ អនុ​វត្ត​ព្រម​ៗគ្នា​និង​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​

កម្ម​វិធី​និង​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ ជា​ជំ​ហាន​ៗបាន​ជួយ​ឱ្យ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ​ ពង្រីក​បាន​សក្តា​នុភាព​និង​ឧត្តម​ភាព​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច។ ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្នុង​ការ​គិត​ ការ​ធ្វើ​ ជំរុញ​ការ​ផលិត​កសិរុក្ខ​កម្ម​ ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ទិស​ផលិត​កម្ម​មុខ​ទំ​និញ​និង​បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល។

​​ ផ្តើម​ពី​ប្រ​ភព​ទុន​បុល​ពី​ធនា​គារ​គោល​នយោ​បាយ​សង្គម​ លោក​ហឺវ​ខោន​ បាន​វិនិ​យោគ​លើ​ទម្រង់​ចិញ្ចឹម​ពពែ​បន្ត​ពូជ រួម​ចំ​ណែក​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​។

នៅ​ភូមិ​ដឿង​ដាវ​ ឃុំ​ហូធី​គី ស្រុក​ថើយ​ប៊ិញ​ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ច្រើន​បំ​ផុត​នៅ​ខេត្ត​កាម៉ាវ​ (ស្មើ ៦៩,៣%)។ លោក​ហឺវ​ថាវ​ លេខា​សាខា​បក្ស​ភូមិ​ដឿង​ដាវ​ បាន​មាន​ប្រ​សាសន៍​៖ “ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ ប្រ​ជា​ជន​ខ្មែរ​នៅ​ភូមិ​ដឿង​ដាវ​ តែង​ទទួល​បាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពិសេស​ពី​បក្ស​និង​រដ្ឋ។ កន្លែង​ណា​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ តែង​មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​កសាង​ផ្លូវ​ថ្នល់​ ស្ពាន បណ្តាញ​អគ្គិសនី​ ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ សាលា​រៀន​ និង​ជំ​នួយ​ដើម​ទុន​ផលិត…”។

គ្រួសារ​លោក​ហឺវ​ខោន​ នៅ​ភូមិ​ដឿង​ដាវ​ ពី​មុន​ជា​គ្រួសារ​ក្រ មាន​ដី​ផលិត​ ៥ កុង​ ដូច្នេះ​រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​មិន​បាន​ប៉ុន្មាន។ ដើម្បី​ជួយ​គ្រួសារ​លោក​ខោន​ មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ធនាគារ​គោល​នយោ​បាយ​សង្គម​ ស្រុក​ថើយ​ប៊ិញ​ បាន​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ចំ​នួន​ ៤០ លាន​ដុង។ បុល​បាន​ប្រាក់​ គ្រួសារ​លោក​ខោន​ ទិញ​ពពែ ១០ ក្បាល​មក​ចិញ្ចឹម។ មក​ទល់​ពេល​នេះ​ គ្រួសារ​គាត់​បង្កាត់​បាន​ពពែ​ចំ​នួន​ ២៦ ក្បាល។ សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួសារ​បាន​លំ​នឹង​គ្រាន់​បើ លោក​ខោន​ បាន​ធ្វើ​លិខិត​សុំ​ចាក​ពី​ភាព​ក្រីក្រ។

លោក​ត្រឹង​ហ្វាង​ញ៉ ប្រធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ​ មាន​ប្រ​សាសន៍៖ “ខេត្ត​កា​ម៉ាវ​បាន​អនុវត្ត​នូវ​កម្ម​វិធី​និង​គោល​នយោ​បាយ​សុខុ​មាល​ភាព​សង្គម​ជា​ច្រើន​ ហើយ​មាន​គម្រោង​និង​ទម្រង់​ជា​ច្រើន​ពង្រីក​បាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ បាន​រួម​ចំ​ណែក​ធ្វើ​ឱ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​របស់​ខេត្ត។ អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ដោយ​ចីរ​ភាព​ ឆ្នាំ ​២០២២ មាន​ថវិ​កា​មជ្ឈិម​ បែង​ចែក​ឱ្យ​ខេត្ត​ រួម​មាន​ដូច៖ ទុន​វិនិ​យោគ​ អភិវឌ្ឍ​ចំ​នួន​ ៣៦,៨៧៦ ពាន់​លាន​ដុង​ និង​ទុន​បុព្វ​ហេតុ​ ២៥,២៦៨ ពាន់​លាន​ដុង។ ខេត្ត​កា​ម៉ាវ​ ក៏​បាន​បដិ​ភាគ​ថវិ​កាខេត្ត​ ១០% ស្មើនឹង​ ៦,២២៨ ពាន់​លាន​ដុង​។ ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០២២ កាម៉ាវ​នៅ​មាន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ចំ​នួន​ ៧.៤០៧ (ស្មើនឹង​ ២,៤១%) ដែល​ក្នុង​នោះ​ គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រីក្រ​មាន​ចំ​នួន​ ១.០៤២ គ្រួសារ​ (ស្មើ​នឹង​ ៨,៦៦%) នៃ​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​សរុប)។ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ​មាន​ចំ​នួន​ ៥.៧១០ គ្រួសារ​ (ស្មើ​នឹង​ ១,៨៦%) ក្នុង​នោះ​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ​មាន​ចំ​នួន​ ៥៥១ គ្រួសារ​ (ស្មើនឹង​ ៤,៥៧% នៃ​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​សរុប​ក្នុង​ខេត្ត)”៕

                យោង​តាម​កាសែត​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ - បកប្រែ៖ សុផន

ចែករំលែកអត្ថបទ