មហាសាមគ្គីជនជាតិ គំរូក្នុងសហគមន៍

21/11/2022 - 13:56

អ្នក​គ្រូ​អស់​ពីចិត្ត​ជា​មួយ​សិស្ស​

មាន​ជំ​នាញ​រឹង​មាំ ប្តេជ្ញា​ជា​មួយ​អា​ជីព​ អ្នក​គ្រូ​ត្រឹង​ធីគឹម​ហុង​ គ្រូ​បង្រៀន​សា​លា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ហ្វិញ​កឿង​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ តែង​បាន​សិស្ស​ និង​មិត្ត​រួម​អា​ជីព​គោ​រព​ស្រ​ឡាញ់​។​

អ្នក​គ្រូ​ ត្រឹង​ធីគឹម​ហុង​ កំ​ពុង​ឱ្យ​ពិន្ទុ​ធ្វើ​លំ​ហាត់​របស់​សិស្ស​។

ឆ្នាំ​ ២០០៧ បញ្ចប់​បរិញ្ញា​បត្រ​គរុ​កោ​សល្យ​អក្សរ​សាស្រ្ត​ អ្នក​គ្រូ​ហុង​ បាន​បញ្ជូន​មក​បង្រៀន​នៅ​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ហ្វិញ​កឿង​ រហូត​មក​ទល់​សព្វ​ថ្ងៃ​។​ ជា​មួយ​នឹង​ស្មារតី​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ អស់​ពី​ចិត្ត​នឹង​អា​ជីព​និង​ដើម្បី​សិស្ស​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់​ អ្នក​គ្រូ​តែង​បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ លត់ដំ​គុណ​សម្បត្តិ​ ក្រម​សីល​ធម៌​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ មិន​បង្អង់​រៀន​សូត្រ​ បង្កើន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ដើម្បី​មាន​វិធី​សាស្ត្រ​បង្រៀន​ល្អ​ៗ​ សម​ស្រប​នឹង​សិស្ស​។​

អ្នក​គ្រូ​ហុង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ខ្ញុំ​ជា​អតីត​សិស្ស​របស់​សាលា​ ដូច្នេះ​យល់​ពីចិត្ត​សាស្ត្រ​សិស្ស​អន្តេ​វា​សិក​ ក្នុង​ការ​បង្ហាត់​បង្រៀន​ ខ្ញុំ​តែង​រិះ​រកវិធី​បង្រៀន​ល្អ​ៗ​ សំ​ដៅ​ទាក់​ទាញ​ចំ​ណាប់​អា​រម្មណ៍​សិស្ស​ផង​ និង​ប្រ​កប​ដោយ​គុណ​ភាព​ផង​។​ បង្រៀន​វិញ្ញា​សា​អក្សរ​សាស្រ្ត​ ខ្ញុំ​សប្បាយ​ចិត្ត​បំ​ផុត​នោះ​ គឺ​នៅ​ពេល​កណ្ដឹង​រោទិ៍​ចប់​ម៉ោង​រៀន​ ប៉ុន្តែ​សិស្ស​នៅ​តែសុំ​បន្ថែម​ពីរ​បី​នាទី​ដើម្បី​មាន​យោ​បល់ អំ​ពី​ខ្លឹម​សារ​មេរៀន​។​ នោះ​គឺ​ជា​កម្លាំង​ចិត្ត​ដើម្បី​ខ្ញុំ​បន្ត​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ចំ​ណេះ​ដឹង​ថ្មី​ រិះ​រក​វិធី​សាស្ត្រ​បង្រៀន​ប្រ​កប​ដោយ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​ ទាក់​ទាញ​សិស្ស​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​ជាង​ទៀត​”។​ តាម​អ្នក​គ្រូ​ហុង​ ដោយ​សារ​បាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដោយ​អស់​ពីចិត្ត​របស់​លោក​គ្រូ​ អ្នក​គ្រូ​ កាល​នៅ​រៀន​ទីនេះ​ ទើប​អ្នក​គ្រូ​មាន​អា​រម្មណ៍​កក់​ក្ដៅ​ និង​មាន​បំ​ណង​ចង់​ក្លាយ​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​។​ ពិសេស​ ពេល​ដែល​បាន​ឮ​ឪ​ពុក​ និយាយ​៖ “អា​ជីព​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​គឺ​ថ្លៃ​ថ្នូរ​ណាស់​” កាន់​តែធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គ្រូ​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ ហើយ​ប្តេជ្ញា​អនុវត្ត​តាម​ក្តី​ប្រាថ្នា​ជាង​ទៀត​។​ ពេល​ដែល​ក្លាយ​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ ខ្លួន​អ្នក​គ្រូ​ផ្ទាល់​តែង​លត់​ដំ​ រៀន​សូត្រ​ ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​មួយ​មិត្ត​រួម​អា​ជីព​ តាម​រយៈ​ការ​ចូល​រួម​ម៉ោង​បង្ហាត់​បង្រៀន​ សមាជ​វិជ្ជា​ជីវៈ និង​បធាន​បទ​ផ្សេង​ៗ​ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ចំ​ណេះ​ដឹង​មុខ​វិជ្ជា​ជីវៈ។​ ផ្ដើម​ពីនោះ​ ផ្លាស់​ប្ដូរ​វិធី​សាស្ត្រ​ បង្រៀន​ថ្មី​ៗ​ សម​ស្រប​នឹង​សិស្ស​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​។​ ជា​ពិសេស​ អ្នក​គ្រូ​តែង​ជិត​ដិត យក​ចិត្ដ​ទុក​ដាក់​ថែទាំ​ ជួយ​សិស្ស​ដើម្បី​ប្អូន​ៗ​បាន​ទទួល​អា​រម្មណ៍​កក់​ក្ដៅ​ថា​ សាលា​គឺ​ជា​ផ្ទះ​ ហើយ​លោក​គ្រូ​ អ្នក​គ្រូ​ គឺ​ជា​ឪ​ពុក​ម្តាយ​ទី​ពីរ។​

ម៉ោង​បង្រៀន​របស់​អ្នក​គ្រូ​ត្រឹង​ធីគឹម​ហុង​។​

ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ អ្នក​គ្រូ​ហុង​ នៅ​ទាំង​ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ​ បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​វិជ្ជា​ជីវៈ ត្រូវ​បាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​របស់​សាលា​វាយ​តម្លៃ​ខ្ពស់​ ដូច​ជា៖ “គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ចាំ​ថ្នាក់​ ជា​មួយ​ការ​ងារ​ផ្ដល់​យោ​បល់​ ពិគ្រោះ​តម្រង់​ទិស​អា​ជីព​ឱ្យ​សិស្ស​” សំ​ដៅ​ផ្ដល់​យោ​បល់​ ពិគ្រោះ​ដល់​សិស្ស​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​ទិស​ដៅ​វិជ្ជា​ជីវៈ ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​; “លើក​កម្ពស់​ស្មារតី​ស្វ័យ​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​នៅ​សាលា​អន្តេ​វា​សិក​” គឺ​សំ​ដៅ​លើក​កម្ពស់​ស្មារតី​ស្វ័យ​សិក្សា​ លត់ដំ​ចរិយា​សម្បត្តិ​ បំ​ណិន​ជីវិត​ដល់​សិស្ស​នៅ​សាលា​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វាសិក​ហ្វិញ​កឿង​”។​

លោក​គ្រូ​ថាច់​សុង នាយក​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ហ្វិញ​កឿង​ វាយ​តម្លៃ​៖ “អ្នក​គ្រូ​ត្រឹង​ធីគឹម​ហុង​ មាន​សីល​ធម៌​ អា​កប្ប​កិរិយា​ស្លូត​បូត និង​ជាគ្រូ​បង្រៀន​ពូកែ​មួយ​រូប​ក្នុង​ចំ​ណោម​គ្រូ​បង្រៀន​វិញ្ញា​សា​អក្សរ​សាស្ត្រ​របស់​សាលា​។​ ដោយ​ការ​រួម​ចំ​ណែក​របស់​អ្នក​គ្រូ​ហុង​ រយៈ​ពេល​ ៣ ឆ្នាំ​បន្ត​បន្ទាប់​ សាលា​មាន​ពិន្ទុ​ប្រ​ឡង​បញ្ចប់​កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​ខាង​វិញ្ញា​សា​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្ពស់​ជាង​គេក្នុង​ខេត្ត​។​ ថ្នាក់​ដែល​អ្នក​គ្រូ​ហុង​ ទទួល​បន្ទុក​បង្រៀន​វិញ្ញា​សាអក្សរ​សាស្ត្រ​គឺ​ សិស្ស​សម្រេច​បាន​ពិន្ទុ​លើ​មធ្យម​ភាគ​ ១០០% ។​ អ្នក​គ្រូ​ហុង​ ពិត​ជាគ្រូ​បង្រៀន​គំ​រូ​ គួរ​ឱ្យ​ស្ងើច​សរ​សើរ”៕​

                     យ្វីអាញ-លេង​មី

ចែករំលែកអត្ថបទ