25/07/2022 - 15:37

អនុ​ផល​​កសិកម្ម​ក្បែរ​មណ្ឌល​តាំង​ទីលំ​នៅ​និង​ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​សំ​ខាន់​ៗ​ នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ ៣ លាន​ដុង​

(Chinhphu.vn) - ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ឡេ​វ៉ាន់​ថាញ់ ទើប​តែ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤៥/២០២២/NĐ-CP បញ្ញត្តិ​អំ​ពី​ការ​ពិន័យ​រដ្ឋ​បាល​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ ក្នុង​នោះ​មាន​ចែង​យ៉ាង​ច្បាស់​ពី​កម្រិត​ ពិន័យ​ចំ​ពោះ​បទ​ល្មើស​ដែល​ចែង​អំ​ពី​ការ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ក្នុង​ការ​ផលិត​កសិកម្ម​។​

ពិន័យ​ជាទឹក​ប្រាក់​ដល់​ ៣.០០០.០០០ ដុង​ ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដុត​អនុផល​កសិកម្ម​នៅ​វាល​ស្រែ​ក្បែរ​មណ្ឌលតាំង​ទីលំ​នៅ​ ព្រលាន​យន្ត​ ឬ​ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​សំ​ខាន់​ៗ​។​

 ជា​ក់ស្តែង​ គឺ​ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ២.៥០០.០០០ ដុង​ដល់​ ៣.០០០.០០០ ដុង​ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដែល​ដុត​អនុ​ផល​កសិកម្ម​នៅ​វាល​ស្រែ​ក្បែរ​មណ្ឌល​តាំង​ទីលំ​នៅ​ ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​ ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​សំ​ខាន់​ៗ​។​ ពិន័យ​ជាទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ១០-១៥ លាន​ដុង​ ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដែល​មិន​ចុះ​ឈ្មោះ​ ធ្វើ​ស្ថិតិ​ រាយ​ការណ៍​ និង​គ្រប់​គ្រង​ព័ត៌​មាន​ពីសារ​ធាតុ​គីមី​ ថ្នាំ​ការ​ពារ​រុក្ខ​ជាតិ​ និង​ថ្នាំ​បសុពេទ្យ​តាម​ការ​កំ​ណត់​។​ ប្រើ​ប្រាស់​សារ​ធាតុ​គីមី​ ថ្នាំ​ការ​ពារ​រុក្ខ​ជាតិ​ខុស​ច្បាប់​និង​បង្ក​កខ្វក់​បរិស្ថាន​។​  ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដែល​មិន​អនុ​វត្ត​នូវ​ការ​វាយ​តម្លៃ​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​សារ​ធាតុ​គីមី​ ថ្នាំ​ការ​ពារ​រុក្ខ​ជាតិ​ ថ្នាំ​បសុពេទ្យ​តាម​ការ​កំ​ណត់ នឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ៣០-៥០ លាន​ដុង​។​ ពិន័យ​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ៥០-៧០ លាន​ដុង​ ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​ការ​ពារ​រុក្ខ​ជាតិ​ ថ្នាំ​បសុពេទ្យ​ សារ​ធាតុ​គីមី​ដែល​ផុត​កាល​កំ​ណត់​ ឬ​ក៏​ក្រៅ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ និង​បង្ក​កខ្វក់​បរិស្ថាន​។​ ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដែល​នាំ​ចូល​សារ​ធាតុ​គីមី​ សម្ភារៈ​ដែល​មាន​ផ្ទុក​សារ​ធាតុ​គីមី​គ្រោះ​ថ្នាក់​ មិន​ឆ្លើយ​តប​តាម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ នឹង​ត្រូវ​ពិ​ន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ៥០-១០០ លាន​ដុង​។​

អនុក្រឹត្យ​ក៏​បាន​កំ​ណត់​កម្រិត​ពិន័យ​ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដែល​បង្ក​កខ្វក់​បរិស្ថាន​ដី​ ទឹក​ ខ្យល់​អា​កាស​។​ បង្ក​កខ្វក់​បរិស្ថាន​អូស​បន្លាយ​ ជាមួយ​កម្រិត​ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ឡើង​ដល់​ ១៥០ លាន​ដុង​។​ តាម​រយៈ​នោះ​ ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ៤០-៥០ លាន​ដុង​ ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដែល​បង្ហូត​សារ​ធាតុ​គីមី​ពុល​ទៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​ដី​ ទឹក​ ផ្ទុយ​នឹង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​។​ ចំ​ពោះ​ទង្វើ​ដែល​បង្ហូត​ប្រ​ភព​ទឹក​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ជំងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ទៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​ នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​រូប​ភាព​ពិន័យ​ទៅ​តាម​ច្បាប់​ ស្តីពី​ការ​វិនិច្ឆ័យ​បទ​ល្មើស​រដ្ឋ​បាល​ក្នុង​វិស័យ​សុខា​ភិបាល​៘ ពិន័យ​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ៨០-១០០ លាន​ដុង​ ចំ​ពោះ​ករណី​បរិមាណ​សារ​ធាតុ​បង្ក​កខ្វក់​បរិស្ថាន​ (ទិន្ន​ន័យ​បរិស្ថាន​) ក្នុង​ដី​ ទឹក​ ឬ​ក៏​ខ្យល់​អា​កាស​ លើស​ពី​បទ​ដ្ឋាន​បច្ចេក​ទេស​ ចាប់​ពី ០៣ ដង ដល់​ក្រោម​ ០៥ ដង ចំ​ពោះ​ទិន្ន​ន័យ​បរិស្ថាន​ដែល​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ ឬ​ក៏​ ០៥ ដង រហូត​ដល់​ក្រោម​ ១០ ដង ចំ​ពោះ​ទិន្ន​ន័យ​បរិស្ថាន​ធម្ម​តា​។​ ពិន័យ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ១០០ -១៥០ លាន​ដុង​ ចំ​ពោះ​ករណី​ធ្វើ​ឱ្យ​បរិមាណ​សារ​ធាតុ​បង្ក​កខ្វក់​បរិស្ថាន​ (ទិន្ន​ន័យ​បរិស្ថាន​) ក្នុង​ដី​ ទឹក​ ឬ​ក៏​ខ្យល់​អា​កាស​លើស​បទ​ដ្ឋាន​ បច្ចេក​ទេស​ចាប់​ពី ០៥ ដងឡើង​ទៅ​ ចំ​ពោះ​ទិន្ន​ន័យ​បរិស្ថាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ ឬ​ក៏​ពី ១០ ដងឡើង​ទៅ​ចំ​ពោះ​ទិន្ន​ន័យ​បរិស្ថាន​ធម្ម​តា​៕​

  ប្រ​ភព​៖ Chinhphu.vn-លេង​មី

ចែករំលែកអត្ថបទ