20/09/2021 - 07:13

ឆ្លៀត​ឱកាស​ការ​ជំនួយ​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ក្រុម​ហែក​ខឺ (hacker) ប្រើ​ ”ល្បិច​ពិស​ពុល​” បោក​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​

អ្នក​ឯក​ទេស​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ ពេល​ទទួល​បាន​អ៊ីម៉ែ​លចម្លែក​ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំ​ចុច​លើ​តំ​ណភ្ជាប់​ណាមួយ​ ហើយ​លុប​អីុម៉ែល​ចម្លែក​ពីកុំ​ព្យួទ័រ​និង​ទូរ​ស័ព្ទ​ជា​បន្ទាន់​។​

សារ​បោក​ប្រាស់​ចុះ​ឈ្មោះ​សុំ​ផ្ដល់​ជំនួយ​។​

ថ្មីៗ​នេះ​លេច​ឡើង​មុខ​សញ្ញា​បោក​ប្រាស់​ ក្លែង​បន្លំ​ធនាគារ​ បាន​ផ្ញើ​អីុម៉ែលប្រ​កាស​ ផ្តល់​កញ្ចប់​ជំនួយ​ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ។​ ដើម្បី​ប្រ​ព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស​ ជន​ទុច្ចរិត​សំ​ណូម​ពរ​អតិថិ​ជន​ចូល​ទៅ​កាន់​ប្រ​ព័ន្ធ​តំ​ណភ្ជាប់ ​(link) ដើម្បី​ទទួល​កញ្ចប់​ជំនួយ​។​ ប៉ុន្តែ​ប្រ​ព័ន្ធ​ (link) ភ្ជាប់​នឹង​វែបសៃថ៍​ក្លែង​បន្លំ​គេហទំ​ព័រ​សេវា​ធនា​គារ​អេឡិច​ត្រូនិក​ សំ​ណូម​ពរ​អតិថិ​ជន​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ព័ត៌​មាន​សេវា​ដើម្បី​កិប​កេង​ប្រាក់​ក្នុង​គណ​នី​។​

មុខ​សញ្ញា​នៅ​ទាំង​ក្លែង​បន្លំ​អីុម៉ែល​របស់​សហ​ព័ន្ធ​ពលកម្ម​វៀត​ណាម​ ជាមួយ​ខ្លឹម​សារ​ “សហ​ជីព​ជំនួយ​ប្រាក់​ដល់​កម្មករ​និយោ​ជិត​ដែល​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​COVID- ១៩” ហើយ​សំ​ណូម​ពរ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ទាំង​អស់​ក្នុង​អា​ជីកម្ម​បំ​ពេញ​ព័ត៌​មាន​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​ (link) ដែល​មាន​ស្រាប់​។​ ជន​ទុច្ច​រិត​នៅ​ទាំង​ក្លែង​បន្លំ​សារ​និង​វែប​សៃថ៍​របស់​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ ជាមួយ​ខ្លឹម​សារ​ណែនាំ​ធ្វើ​បែប​បទ​ ចុះ​ឈ្មោះ​សុំ​ផ្ដល់​ជំនួយ​ ភ្ជាប់​ជាមួយ​ប្រ​ព័ន្ធ​ (link) ភ្ជាប់​វែបសៃថ៍​មាន​ចំ​ណុច​ប្រ​ទាក់​ស្រ​ដៀង​នឹង​វែបសៃថ៍​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​។​ នៅ​ទីនេះ​ ការ​ចុច​លើ​បែប​បទ​”ចុះ​ឈ្មោះ​សុំ​ផ្ដល់​ជំ​នួយ” អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ គណ​នី​ធនាគារ​ (ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​លេខ​សម្ងាត់ លេខ​កូដ​ OTP) ។​ល។​ បើ​សិន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​ជន​ទុច្ចរិត​នឹង​លួច​យក​ព័ត៌​មាន​ ដើម្បី​កិប​កេង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​។​ មាន​រូប​ភាព​ម្យ៉ាង​ទៀត​ ត្រូវ​បាន​ជន​ទុច្ចរិត​សំ​ណូម​ពរ​អតិថិ​ជន​ផ្តល់​លិខិត​ស្នាម​បញ្ជាក់​អត្ត​សញ្ញាណ​ ដើម្បី​ទទួល​ប្រាក់​ជំនួយ​ដោយ​សារ​ការ​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ពីជំងឺ​ COVID-១៩។​ ប៉ុន្តែ​ លិខិត​ស្នាម​ទាំង​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ជន​ទុច្ចរិត​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​កិច្ច​សន្យា​ឥណ​ទាន​បុល​ប្រាក់​ ពីក្រុម​ហ៊ុន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​។​ មុខ​សញ្ញា​ដែល​ជន​ទុច្ច​រិត​តែង​សំ​ដៅ​គឺ​អ្នក​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​បាត់​ការ​ងារ​ធ្វើ​ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​នៃ​ជំងឺ​រាត​ត្បាត ​។​ល។​ តំ​បន់​ជន​បទ​ តំ​បន់​ដាច់​ស្រ​យាល​ កន្លែង​ដែល​មិន​អាច​ទទួល​ព័ត៌​មាន​បាន​ទាន់​ពេល​។​

ធនាគារ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ផ្តល់​អនុ​សាសន៍​ រាល់​សំ​ណូម​ពរ​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​កំ​ណត់​អត្ត​សញ្ញាណ​ លេខ​សម្ងាត់ លេខ​កូដ​OTP (ប្រ​សិន​មាន​) គឺ​សុទ្ធ​តែ​ក្លែង​បន្លំ​ អតិថិ​ជន​ដាច់​ខាត​មិន​ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ពេល​ទទួល​បាន​សំ​ណើ​ទាំង​នេះ​។​ ប្រ​ជា​ជន​ពេល​ទទួល​បាន​ដំណឹង​នៃ​ការ​ជំនួយ​តាម​រយៈ​សារ​ផ្ញើ​មក​ ត្រូវ​កំ​ណត់​ចំ​ណាំ​អា​សយដ្ឋាន​វែប​សៃថ៍​របស់​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​នៅ​ចុង​ឃ្លា​មាន​អក្សរ​ .gov.vn។​ បច្ចុប្បន្ន​ អតិថិ​ជន​ជួប​ការ​លំ​បាក​ ដោយ​សារ​ជំងឺ​ COVID-១៩ អាច​ធ្វើ​បែប​បទ​លើ​ប្រ​ព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូនិក​សេវា​សាធា​រណៈ​ថ្នាក់​ជាតិ​មាន​អា​សយដ្ឋាន​ https://ncovi.​dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ពិនិត្យ​ឧបត្ថម្ភ​។​

ពេល​ទទួល​បាន​អីុម៉ែល​ចម្លែក​ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំ​ចុច​លើ​តំ​ណភ្ជាប់​ណា​មួយ​ កុំ​បើក​ឯក​សារ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ កុំ​ពង្រីក​រូប​ភាព​ណា​មួយ​ និង​កុំ​ឆ្លើ​យ​តប​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ត្រូវ​លុប​អីុម៉ែល​ចម្លែក​ពីកុំ​ព្យួទ័រ​និង​ទូរ​ស័ព្ទ​ជា​បន្ទាន់​។​ ដាច់​ខាត​ កុំ​ផ្តល់​លិខិត​ស្នាម​បញ្ជាក់​អត្ត​សញ្ញាណ​ រូប​ថត​វីដេអូ​ឃ្លីប​បង្វិល​ផ្ទាល់​រង្វង់​មុខ​ ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ លេខ​សម្ងាត់ លេខ​កូដ​OTP ដល់​អ្នក​ដទៃ​ឡើយ​ រួម​ទាំង​អ្នក​តាង​ខ្លួន​ជា​នគរ​បាល​ កម្មា​ភិបាល​តុលា​ការ​ ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ធនាគារ​។​ល។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ កុំ​ចែក​រំលែក​ព័ត៌​មាន​នេះ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​៕​

           យោង​៖Vietnam+ប្រែសម្រួល​៖ មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ