ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

16/09/2019 - 15:48

ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​៤​១​៦​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្សក្រី​ក្រ​ សង្វាត​រៀន​សូត្រ​

ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​រៀប​ចំ​ជូន​អា​ហា​រូករណ៍​លឿង​ឌិញ​កួ ចំ​នួន​៤​១​៦​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ក្រីក្រ​ សង្វាត​រៀន​សូត្រ​នៅ​សា​លា​វិទ្យា​ល័យ​និង​អនុ​ម​ហា​វិទ្យា​ល័យ​ក្នុង​ខេត្ត​។​ ក្នុង​នោះ​ អា​ហា​រូប​ករណ៍​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​មានចំ​នួន​៣​១​០​ចំ​ណែក​ មួយ​ចំណែក​ៗ​ស្មើ​នឹង​តម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​១​,៥​លានដុង​ អាហា​រូបករណ៍​ជំរុញ​បញ្ញា​មាន ចំនួន​៥​៦​ចំណែក​ មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​ស្មើ​នឹង​តម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​៣​លានដុង​ និង​អាហា​រូប​ករណ៍​ខាងបន្ទេរក​ម្ដៅ​តាម​ខ្សែ​ឈរ​៥​០​ចំ​ណែក​ទៀត ​មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​ស្មើ​នឹង​តម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​២​លានដុង​។​ អា​ហា​រូប​ករណ៍​លឿង​ឌិញ​កួ អា​ស្រ័យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​សមា​ជិក​មួយ​ឆ្នោត​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​សមា​ជិក​មួយ​ឆ្នោត​ជាតិ​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​ធ្វើ​ហិ​រញ្ញប្ប​ទាន​។​

  សមា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​លឿង​ឌិញ​កួ ដល់​សិស្ស និស្សិត​ក្រីក្រ​ សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ក្នុង​ខេត្ត​។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​​ជា​ជន​ ឡឹម​អែស ប្រ​ធាន​សមា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ អា​ហា​រូប​ករណ៍​នេះ​ ជួយ​ប្អូន​ៗ​ត្រៀម​បម្រុង​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ គាំទ្រ​លើ​កទឹក​ចិត្ត​ បង្ក​ជា​កម្លាំង​ចលករ​ ដើម្បី​សិស្ស និស្សិត​ដែល​មាន​ជីវ​ភាព​លំ​បាក​បន្ត​អនុ​វត្ត​នូវ​ក្តី​ប្រាថ្នា​រៀន​សូត្រ​ អនា​គត​ក្លា​យ​ជា​បញ្ញ​វន្ត​ មាន​ប្រ​យោជន៍​ដល់​សង្គម​មាតុ​ភូមិ​និង​ប្រ​ទេស​ជាតិ​៕          

                                  យ្វី​អាញ់-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ