ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

29/07/2019 - 09:06

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ប្រ​កាស​តែង​តាំង​អនុ​ប្រ​ធាន​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ភាគ​III ចំ​នួន​២​រូប

នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ធ្វើ​ពិ​ធី​ប្រ​កាស​សេច​ក្តី​សម្រេច​ស្តី​​ពី​ការ​ទ​ទួល​តំ​ណែង​និង​តែង​តាំង​អ្នក​រដ្ឋ​ការ​។​

  អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ឡេ​សើុងហាយ​ និង​ប្រ​ធាន​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ភាគ ​III​លោក​ស្រី​ហ្វិញ​ធី​សុ​មា​៉លី​​ ជូន​បាច់​ផ្កា​អប​អរ​សា​ទរ​ដល់​សម​មិត្ត​អនុ​ប្រ​ធាន​នា​យក​ដ្ឋាន​ទាំង​២​រូប។

នៅ​ក្នុង​ពិ​ធី​នេះ លោក​ស្រី​ហ្វិញ​ធី​សុ​ម៉ា​លី​ ប្រ​ធាន​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ភាគ ​III បាន​ប្រកា​ស​សេច​ក្តី​សម្រេច​របស់​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ការ​ទទួ​ល និង​តែង​តាំង​សម​មិត្ត​អ្នក​រដ្ឋ​ការ​២​រូប​។ យោង​តាម​សេច​ក្តី​សម្រេច​ ​លោក​តាវ​វៀត​ថាំង​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ ​និង​លោក​ង្វៀន​ហ្វាង​ហាញ់​ អ​នុ​ប្រ​ធាន​​នា​យក​ដ្ឋាន​វប្ប​ធម៌​-សង្គម​កិច្ច​ (គណៈ​ចង្អុល​ការ​តី​ណា​ម​បូ​) មក​បម្រើ​ការងា​រ​នៅ​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ភាគ​ III (គណៈក​ម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​) ដោយ​តែង​តាំង​ក្នុង​តំ​ណែង​ជា អនុ​ប្រ​ធាន​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ III។​

ជំ​នួស​មុខ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អ​នុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ឡេ​សើុងហាយ បាន​ប្រ​គល់​សេច​ក្តី​សម្រេច​ទ​ទួលនិ​ង​តែង​តាំង​ ព្រម​ទាំង​អប​អរ​សា​ទរ​ដល់​សម​មិត្ត​អនុ​ប្រ​ធាន​នា​យក​ដ្ឋាន​ទាំង​២​រូប​ និង​អប​អរ​សា​ទរ​ស​មូហ​ភាព​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ភាគ​III ដែល​បាន​ទ​ទួល​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​​បន្ថែម​ ដើម្បី​រួម​អ​នុ​វត្ត​ល្អនូ​វ​ភារ​កិច្ច​ប្រ​គល់​ជូន​។ ជា​ពិ​សេស​ អ​នុរ​ដ្ឋ​មន្រ្តី​ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​  ក៏​បាន​ស្នើ​ដល់​សម​មិត្ត​អនុ​ប្រធាន​នា​យក​ដ្ឋាន​ទាំង​២​រូប​ គប្បីព​ង្រីក​សម​ត្ថភា​ព​ គោល​​ជំ​ហរ​រៀង​ៗ​ខ្លួន​ ខ្នះ​ខ្នែង​សម្រេច​ភារ​កិច្ច​ដែល​ប្រ​គល់​ជូន​។ល។​ អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​  ក៏​បាន​ស្នើ​ដល់​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូ​មិ​III  ធ្វើ​យ៉ាង​ណា បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច​ច្បាស់​លាស់​ដល់​សម​មិត្ត​ទាំង​២​រូប​ ដោយ​សង្ឃឹម​ថា​ ស​មូ​ហភាព​នា​​យក​ដ្ឋាន​​ភូមិ​ភាគ​III បង្កើន​ការ​សាម​គ្គី​ រួម​គ្នា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុ​វត្ត​ភារ​កិច្ច​តាម​ផែន​ការ​នៃ​ការ​ងារ​៕

                           យោង​៖  http://cema.gov.vn -ប្រែ​សម្រួល​៖ លី​សៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ